Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vážení študenti a kolegovia, srdečne Vás všetkých pozývame na prednášku amerického historika Philipa Earl Steela, ktorý navštívi našu katedru a bude prednášať na tému: Homo religiosus: the phenomenon of Poland’s Mieszko I. Podujatie sa uskutoční v utorok 3. marca 2020 o 14:20 hod. v miestnosti S-401. Všetci ste srdečne vítaní!

Akademický rok 2019/2020

Štátne skúšky - január 2020

Slovensko-poľská vedecká konferencia "1989"

Tlačová správa Slovensko-poľskej komisie humanitných vied ku konferencii „1989“  

Bratislava, Poľský inštitút 26. septembra 2019, 09.30 hod.    

Rok 1989 bol nepochybne jedným z najdôležitejších rokov našej, ale aj stredoeurópskej najnovšej histórie. Cez prizmu medzinárodných udalostí, prostredníctvom spomienok osobných účastníkov, napríklad vtedajších študentov Filozofickej fakulty UK, agensov týchto zmien, ale aj odborných historických analýz, aké odstup 30 rokov umožňuje, budú o téme roku 1989 hovoriť a diskutovať v Poľskom inštitúte dňa 26. septembra 2019 poprední slovenskí i poľskí odborníci. Akcia sa koná vrámci 22. zasadnutia Slovensko-poľskej komisie humanitných vied.   Cieľom podujatia je najmä sprítomniť historický obsah a zmysel udalostí z roku 1989 pre súčasnú generáciu a upozorniť na význam poľského historického kontextu, ktorý v mnohom ovplyvnil priebeh udalosti na jeseň v roku 1989 na Slovensku i v Českých krajinách. Za účasti poľského veľvyslanca na Slovensku Krzysztofa Strzałku, slovenského veľvyslanca v Poľsku Dušana Krištofíka, dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Mariána Zouhara, podujatie uvedie hostiteľ konferencie riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave Jacek Gajewski. Na podujatí vystúpia s referátmi za slovenskú stranu napríklad Ján Čarnogurský, Radoslav Števčík a Martin Homza. Za poľskú Łukasz Kamiński, Mateusz Gniazdowski a Maria Papierz. Podujatie zorganizovali Ministerstvo školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky a Poľský inštitút v Bratislave, Filozofická fakulta UK, Ústav pamäti národa. Účasť je verejná

Akademický rok 2018/2019

Štátne skúšky - august 2019

Za profesorom Jackom Baluchom

S veľkým smútkom som prijal, že 3. júla 2019 nás navždy opustil vynikajúci vedec, slovakista a bohemista, znalec slovenskej i českej literatúry, básnik, prekladateľ a jeden z najväčších propagátorov a popularizátorov našich kultúr v súčasnom Poľsku, prof. dr hab. Jacek Baluch. Prof. Baluch bol však nielen vedcom, ale i občianskym aktivistom, za čo bol v čase výnimočného stavu v Poľskej ľudovej republike väznený. V roku 1990 sa stal prvým nekomunistickým veľvyslancom Poľska v Česko-slovenskej federatívnej republike. Po jej rozpade zostal pôsobiť ako veľvyslanec v Prahe a to až do roku 1995. Okrem Jagelovskej univerzity v Krakove pôsobil na univerzite v Opole a v nemeckom Würzburgu. Mnohé roky bol vedúcim Katedry českej a lužickej filológie UJ v Krakove. V rokoch 2002 – 2008 zastával miesto riaditeľa na Inštitúte slovanských filológií UJ. Jacek Baluch bol členom mnohých poľských i zahraničných vedeckých a literárnych spoločností. Bol tiež nositeľom najvyšších poľských, českých i slovenských vyznamenaní. Spoznal som ho počas svojej práce v Slovensko-poľskej komisie humanitných vied, v ktorej takmer 10 rokov zastával post vedúceho poľskej časti. Naše posledné stretnutie a krátky rozhovor sa konali práve počas 21. stretnutia tejto komisie v poľskej Wieliczke, neďaleko Krakova, v septembri minulého roka. Profesor si prečítal môj článok v Kontaktoch o Intermáriu a ako obvykle, sme začali diskusiu. Tiež si s členmi komisie vypil pohár červeného vína. Priznám sa, že som netušil, že je to náš posledný... Česť jeho svetlej pamiatke. Rozlúčka zo zosnulým profesorom sa začne v pondelok 15. júla 2019 o 13. hodine v kaplnke na Salwatorskom cintoríne v Krakove.

Prof. Martin Homza

vedúci Katedry slovenských dejín 

Slovensko-portugalský workshop "Europe in vernacular"

Program Europe in vernacular

Otvárajúci workshop slovensko-portugalského bilaterálneho projektu, na ktorom spolupracuje Katedra slovenských dejín z FiF UK spolu s Filozofickou fakultou Univerzity v Porte sa konal 14. mája 2019 v Bratislave, otvorený pre verejnosť.

Projekt bilaterálnej spolupráce financovaný APVV (SK-PT-18-0043) pod vedením Dr. Stanislavy Kuzmovej z Katedry slovenských dejín za slovenskú stranu je zameraný na výskum nástupu a rozvoja vernakulárnych jazykov na okrajoch latinského sveta v neskorom stredoveku a ranom novoveku. Počas tohto dvojročného projektu je naplánovaných niekoľko spoločných stretnutí a 14. mája 2019 sa v Bratislave konalo prvé z tejto série. S príspevkami vystúpili aj ďalší členovia slovenského tímu, Dr. Peter Benka a Mgr. Ivana Labancová z Katedry slovenských dejín.

Prednáška