Knižnica Historický seminár

Historický seminár

Historický seminár je jednou z čiastkových knižníc Ústrednej knižnice Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ide o seminárnu knižnicu katedier histórie Filozofickej fakulty a patrí k najstarším a najväčším špecializovaným seminárnym knižniciam. Buduje sa od vzniku historických pracovísk Filozofickej fakulty v roku 1921.

Knižnica má asi 50 000 zväzkov odbornej literatúry k slovenským i všeobecným dejinám, k pomocným vedám historickým, archeológii a iným príbuzným odborom. V knižnici sa nachádzajú základné syntetické diela, učebnice, monografie, edície prameňov, zborníky a časopisy.

Časť knižničného fondu je sprístupnená v príručnej knižnici, ktorá je umiestnená v budove univerzity na Šafárikovom námestí v miestnosti č. 425 (IV. poschodie). Všetky publikácie v rámci fondov Historického semináru možno vyhľadať cez Súborný online katalóg UK.

Knižnica je spojená so študovňou, kde počas prestávok medzi vyučovaním môžete pracovať na svojich seminárnych či záverečných prácach, alebo sa pripravovať na ďalšie semináre. V študovni sa nachádzajú aj dva počítače, ktoré slúžia akademickým potrebám študentov.

V knižnici je pravidelná odborná služba, ktorá vydáva a sprístupňuje knihy na požiadanie.

Pracovníčky knižnice:

Mgr. Mária Čekmeová

Jarmila Sabanová

 

OTVÁRACIE HODINY
PONDELOK10:00 - 16:00
UTOROK9:00 - 17:00
STREDA9:00 - 16:00
ŠTVRTOK9:00 - 17:00
PIATOK9:00 - 13:00