Knižnica Historický seminár

Historický seminár

Seminárna knižnica katedier histórie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave patrí k najstarším a najväčším seminárnym knižniciam. Jej fond neustále narastá od roku 1921, kedy vznikli pracoviská historických vied na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. 

Obsahuje asi 50 000 zväzkov odbornej literatúry z oblasti slovenských i všeobecných dejín, z pomocných vied historických a z iných príbuzných odborov. Čitateľ tu nájde základné syntetické diela, učebnice, monografie, edície prameňov, zborníky a časopisy s tematikou histórie

Fond Historického seminára je skatalogizovaný a prístupné cez Súborný online katalóg UK. Pre používateľov je dostupných viac ako 36 000 zväzkov. 

Po objednaní cez žiadanku bude literatúra pripravená na druhý deň v študovni (miestnosť č. 425) v budove UK na Šafárikovom námestí, na 4. poschodí v miestnosti č. 425. 

 

OTVÁRACIE HODINY
<output>19. 09. - 16. 12. 2022</output>
PONDELOK10:00 - 16:00
UTOROK9:00 - 17:00
STREDA9:00 - 16:00
ŠTVRTOK9:00 - 17:00
PIATOK9:00 - 14:00

 

PRACOVNÍČKY KNIŽNICE: 

Mgr. Andrea Bondorová

Mgr. Naďa Holubová

 

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/