Štúdium

Katedra slovenských dejín poskytuje študentom vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia. So sesterskou katedrou všeobecných dejín participuje v odbore história (jednoodborové štúdium) v trojročnom bakalárskom programe a v dvojročnom magisterskom programe. Rovnako participuje na dvojodborovom štúdiu (učiteľské štúdium, medziodborové štúdium) v trojročnom bakalárskom a dvojročnom magisterskom programe. Samostatne v štvorročnom doktorandskom programe slovenské dejiny.

Na tejto stránke nájdete všetky informácie o študijných programoch, vyučovaných predmetoch, záverečných prácach. Rovnako tu nájdete všetko o študentskej vedeckej a odbornej konferencii (ŠVOK) či študentský spolkoch a ďalšie informácie potrebné k štúdiu odboru história.

Rovnako tu nájdete všetky potrebné tlačivá a materiály súvisiace so štúdiom.