Rozvrh

Rozvrh si študent vytvára prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS2) cez svoj účet, ktorý mu je pridelený na začiatku štúdia. Pri tvorbe rozvrhu si študnet môže pomôcť týmto návodom. Takisto treba sledovať študijný plán konkrétnych odborov a termíny stanovené fakultou pri vytváraní rozvrhu.