Odkazy

Všeobecné

Archívy

Štátne archívy v SR

Archív literatúry a umenia v Martine

Slovenský národný archív

České a iné archívy - v nemčine

Archiv bezpečnostních složek ČR

Archiv hlavního města Prahy

Archiv Jana Patočky

Archiv Národního muzea

Archiv Pražského hradu

Archiv Ústavu pro soudobé dějiny

Masarykův ústav České Akademie věd a Archiv akademie věd v Prahe

Národní archiv Praha

Památník Národního písemnictví

Magyar Országos Levéltár – Maďarský krajinský archív v Budapešti

Digitalizované materiály z Maďarského krajinského archívu

Adresár rakúskych archívov

Dolné Rakúsko - zemský archív

Horné Rakúsko - zemský archív

Štajersko - zemský archív

Rakúsky národný archív vo Viedni – Österreichisches Staatsarchiv

Bundesarchiv der Bundesrepublik Deutschland

Archives nationales, FR

The National Archives, UK

National Archives and Records Administration, Washington

 

Knižnice

Slovenská knižnica - centrálny katalóg slovenských knižníc

Mestská knižnica v Bratislave

Slovenská národná knižnica v Martine

Slovenská pedagogická knižnica, Bratislava

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Univerzitná knižnica v Bratislave

Ústredná knižnica Filozofickej Fakulty UK

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Národní knihovna České republiky, Praha - online katalógy

Moravská zemská knihovna

Spoločná česko-slovenská parlamentná knižnica /česká verzia/ /slovenská verzia/

Országos Széchényi könyvtár - Maďarská krajinská Széchényiho knižnica

Jagelonska kniznica v Krakove

Rukopisy zo špecialnych fondov Jagelonskej kniznice v Krakove

Kniznica Varšavskej univerzity

Těšínská knižnica - Naskenované staré tlače k dejinám Sliezska

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna - Těšínská virtuálna knižnica

Knižnica Viedenskej univerzity

Rakúska národná knižnica

Zahraničné súborné katalógy

 

On-line archívy a knižnice a online materiály 

Archiv českého vysílání Rádia Vatikán 1950 - 1992

Europeana - Európska digitálna knižnica 

World Digital Library - pod záštitou UNESCO

Cieszyńska Biblioteka Wirtualna - Těšínská virtuálna knižnica

CLAVIS  MONVMENTORVM  LITTERARVM - české dokumenty do r. 1800 

Česká čítanka - digitalizované historické texty a beletria 

Digitální knihovna Arna Nováka

Digitální knihovna MSK

Digitální knihovna MZK a NDK

Volne dostupné české online zdroje - Moravská zemská knihovna

KLASICI.SK Dokumenty k dejinám Slovenska on-line

E-knižnica - Forum Historiae

E-knižnica Univerzitnej knižnice Bratislava

D-knižnica Univerzitnej knižnice Bratislava

Manuscriptorium - digitalizované dokumenty Univerzitnej knižnice Bratislava

Find Articles at BNET - vyhľadávač článkov

History central catalogue

Manuscriptorium - skeny rukopisných pamiatok (pre plné využitie nutná platená registrácia)

Materiály k téme "Pražská jar"

Memoria slovaca

On-line archív denníka The Times   

MOZAIKA - online audio a video archív k dejinám Slovenska

On-line materiály k obdobiu nacizmu v Rakúsku, možnosť štipendií

Open Library

Open Society Archives

Projekt „Anno“ – AustriaN Newspapers Online (digitalizované časopisy online)  

Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas - LitDok Ostmitteleuropa, Herder Institute – literárna dokumentácia k dejinám strednej a východnej Európy

Projekt Gutenberg

System Kramerius - česká literatúra

Zlatý fond SME - digitalizovaná historická literatúra a beletria

Wiley open library

ZENO.org Meine Bibliothek

 

Bibliografie

Bibliografia k slovenským dejinám od roku 1990 

Bibliografia Historického časopisu 1953 - 1989 

Bibliografia českej historiografie od roku 1990

Bibliografia Českého časopisu historického

Herodotos 2.0

Noviny a časopisy na Slovensku do roku 1938

 

Encyklopédie a slovníky

Encyklopédia vojenskej techniky

Lexikon.sk

Otvorená filozofická encyklopédia

Slovník české literatury po roce 1945

Wikipédia - slovenská verzia

Encyclopedia Article Center MSN 

Encyklopedia Britannica

On-line Britannica z r. 1911

Encyklopedia of 1848 Revolutions

Encyclopedia Mythica

Wikipedia.org

 

Periodiká, edičné rady a zborníky

Súborný katalóg periodík

World Newspapers and Magazines

Aetas – Történettudományi folyóirat (on-line od r. 1996 do 2006)

Biografické štúdie

Česká literatura /obsah/ /online/

Český časopis historický

Človek a spoločnosť - internetový časopis Spoločenskovedného ústavu SAV

Dejiny - internetový časopis inštitútu histórie FF PU v Prešove 

Dějiny a současnost (v rubrike "Archiv" články on-line)

Etnologické rozpravy

Forum historiae

HISTORIA NOVA - dejiny prístupné všetkým

História - revue o dejinách spoločnosti

Historická revue

Historický časopis

Bibliografia Historického časopisu 1953 - 1989

HISTORYWEB.sk - budúcnosť pre minulosť

Historie – Otázky – Problémy

Kritika & Kontext, časopis

Lidé města - Urban people

Medea – Studia mediaevalia et antiqua

Člověk - časopis pro humanitní a spoločenské vědy

Kuděj - časopis pro kulturní dějiny

Korall, maďarský spoločenskovedný časopis

Pamiatky a múzeá

Pamiatky Trnavy a trnavského kraja

Projekt „Anno“ – AustriaN Newspapers Online (digitalizované časopisy online)

Sehepunkte - mesačník s recenziami z oblasti historiografie 

Slovanský přehled 

Slovenský národopis

Zborníky Studia Academica Slovaca

Replika - maďarský spoločenskovedný časopis

Samizdatový časopis Vokno 1979 - 1989

Századok - maďarský historický časopis

Találjuk-ki - maďarský portál o problematike stredo-východnej Európy

The History Journals Guide

Tvorba - Revue pre literatúru a kultúru

Verbum historiae

Zahraničné časopisy a ich obsah on-line

Electronic Journals library

 

Špecializované portály

Associazione Italiana per lo Studio dei Santi, dei Culti e dell´ Agiografia v Ríme - stránka historikov zaoberajúcich sa štúdiom svätcov

Centro Italiano di studi sull’alto Medioevo v Spolete - stránka organizácie, ktorá sa zaoberá raným stredovekom

Dejiny.sk

Druhá svetová, portál zameraný najmä na vojenské dejiny 20. storočia, obzvlášť obdobie 1939-45

EH.net, americký portál venovaný hospodárskym dejinám

Fronta.cz - Druhá světová válka

H-NET Humanities and Social Sciences Network, recenzie, diskusie

"Kakanien revisited"- eine Plattform für interdisziplinäre Forschung im Bereich Mittel-Ost- bzw. Zentraleuropa - informačný a vedecko-výskumný portál

Projekt KaKanien.info

Knihy a spoločnosť - recenzie

Noesis – orgán Rumunského inštitútu pre filozofiu a dejiny vedy

Oral History Society - metodológia, informácie

Mediewistika.net, poľská medievistika

Pražský web pro studenou válku

Rodokmeň - Rodopis,genealógia, pátranie po predkoch a ich osudoch

Terra recognita  /maďarská verzia/

Slovenský archivár

Šľachta - stránka o histórii šľachtických rodov

Uhorské a maďarské zákony on-line

Válka.cz - vojenské dejiny

 

Biografie, osobné stránky, stránky osobností

Databáza osôb európskej šľachty

Databáza osôb európskych kráľovských rodov

Osobnosti.sk

 

Dušan Samuel Jurkovič 

Ľudovít Štúr

Jonáš Záborský

 

Múzeá

MUZEUM.sk - história miest a obcí Slovenska, múzeá, galérie, pamiatky, hrady a zámky

Gemersko - malohontské múzeum, Rimavská Sobota

Liptovské múzeum v Ružomberku

Muzeum Karla Zemana

Múzeum Mesta Bratislava

Múzeum SNP

Slovenské národné múzeum

Trenčianske múzeum, Trenčín

Východoslovenské múzeum, Košice

Muzeum komunizmu, Praha

Dom teroru

Múzeum Varšavského povstania

Železničné múzeum Stará Turá

 

Galérie

Art Project -virtuálne prehliadky svetových galérií

 

Inštitúcie a komisie

Historický ústav Slovenskej akadémie vied

Ústav pamäti národa

CEFRES - Centre français de recherche en sciences sociales, Praha

Historický ústav Akademie věd České Republiky

Kabinet pro klasická studia AV ČR

 

Univerzity, ústavy, katedry

Ústav českých dějin, Filozofická fakulta univerzity Karlovy v Praze

 

Štipendiá a programy

SAIA, n.o. - Skovenská akademická informačná agentúra 

 

Pomôcky

Slovníky

Slovník.sk

Švabach/Fraktur/Kurent

 

Mapy

Mapy Uhorska a Slovenska

Staré mapy Slovenska

Mapy Uhorska

Druhé jozefínske mapovanie

Mollova mapová sbírka - Moravská zemská knihovna

Plzeň a Plzeňsko na starých mapách

Staré mapy z Čiech, Moravy a Sliezka

Historické mapy CZ

Tabula Peutingeriana

BUNTING, Heinrich (1545 - 1606) Itinerarivm sacrae scriptvrae (1581)

Staré mapy a historická geografia - Slovenský archivár

 

Iné

Links fur Historikerinnen

Chronologické

pravek a ranná doba dejinná 

V Španielsku objavili neandertálsku lopatku

Ötziho našli před 20 lety. Kým 'muž z ledu' byl?

Najstaršia kresba mamuta na svete (v Amerike)

Ancient Britons Used Skulls as Cups

Kréťania ovládali moreplavbu už v praveku

Unikátne nálezy z popradskej hrobky sprístupnia v roku 2011

Kostra nalezená v Opočně patřila ženě žijící před patnácti stoletími

Podívejte se do 5 000 let staré mohyly. Slunce tam může jen o slunovratu

 

6. storočie

Diaľnica pri Levoči odhalila najstarších Slovanov

 

9. - 10. storočie

Slovenskem putuje kousek kosti svatého Cyrila, láká tisíce lidí

V Bojnej našli náčelníkovu manželku

V Kostoľanoch objavili stredoveký drevený kostol

 

15. - 16. storočie

Kopernik mal podľa vedcov modré oči a svetlé vlasy

 

19.  storočie

Bitva u Novary 23. března 1849

Kouzlo klasiky. Pražské pomníky 19.století v Clam - Gallasově paláci

V Budapešti odhalili pamätnú tabuľu Jánovi Kollárovi

Pamätná tabuľa J. Kollára v srdci Budapešti

 

19. - 20. storočie

Sisi a její rodina

Po místech, kde i císař pán chodil pěšky

Volali ju pani Osvícená

 

20. storočie 

 

Afganistan nebol vždy len bojiskom a ruinami. Pozrite si staré fotografie

Ženy na Dukle vydržali niekedy viac ako muži

Češi měli před 50 lety vykrvácet ve válce, města čekala jaderný masakr

Geopolitika a energetická bezpečnost USA

Neonová první republika si hrála se světly

Jak vypadal Cheb v roce 1945? Prohlédněte si dosud nezvěřejnené zábery

Policie má narozeniny. V čem jezdí a čím s vozili její předchůdci?

Rozevláté drapérie i kubistický Žižka. Sochy secesní Prahy

Sáňkující Smetana i Hopkirk. Normalizace a nepovedené pomníky

Spravili z neho nadčloveka aj lumpa. Aký bol kapitán Nálepka naozaj?

Vtedy na západe. Prvá svetová vojna v obrazoch

 

História a súčasnosť

Peniaze ako dlh /online film/

Pravda o 71 župách

Tematické

Antropológia

Primitívna sediba chce prepísať históriu ľudského rodu

Články z kategórie Antropológia - časopis Science

Aký je odkaz neandertálcov?

Cesta k človeku viedla cez väčšie bábätká

Na Slovensku žili neandertálci, jedli kone

Naši předkové chodili jak prkna, ale už před štyrmi miliony let

Naši předci cupitali po dvou jako Hercule Poirot, dřív než se myslelo

Našli čelnú kosť muža Homo erectus 

Neandrtálci měli vyspělejší nástroje, než vědci předpokládali

Vědci našli na Krymu nejstarší stopy člověka

V Atapuerke odkrývajú minulosť ľudstva

 

Výpovede

Aj americkí Slováci mali svojho Jánošíka

Jak jsem byl 14. března 1939 odsunut z Podkarpatské Rusi

OBRAZEM: Tatíčku náš bílý... dožíváš se čilý. Co píší děti prezidentům

Výbuch továrne na prezervatívy odhalil strašné pracovné podmienky

Zpráva o smrti Mistra Jana Husa

Žila jsem na statku Rothschildů. Služky hladověly a slepice měly vytápěný kurník

 

Technológie

 

Ako chémia zmenila náš život I: akcia čisté ruky (potaš a sóda)

Pavol Šajgalík: Našim predkom spadla hlina do ohňa asi omylom

 

Názory

Husité radili pánům, hloupí skončili u Lipan

Mamuty skolila klíma, nie ľudia

 

Miscellanea

Úloha pravopisu pri rozpade štátu

Archeologie z nebe: hrob je tečka v obilí

Olovo je všude. Na Příbramsku udeláte z jehličí brok do pušky

 

 

Kultúrne dedičstvo

 

Hradiská, hrady a fortifikácie

Slovanské hradiská - Slavic Hillforts and Fortified Settlements in Slovakia and related countries from 7th to 10th Century

Hrady na území Uhorska

Rekonštrukcia hradu Šintava, mapy Uhorska

hrady.zámky.kaštiele

 

Cirkevné stavby 

Kláštorisko