Materiály

TextyHROCH, Miroslav: Národy na rozhraní věku PDF  

Pôvod: Jakou Evropu ohlašovala bitva u Slavkova? Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, která se konala u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Slavkova. Praha, 28.-29. listopadu 205. [Ed.]: Svatava Raková - Christian Lequesne. P., Historický ústav AV ČR 2006. 234 s.

 

PODOLAN, Peter: Aspekty slovenskej historiografie generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika PDF

Pôvod: Aspekty slovenskej historiografie generácie Jána Kollára a Pavla Jozefa Šafárika. Forum historiae I, č. 1, 2007. /online/

 

ZELENÁK, Peter: Kontroverzné roviny slovensko-maďarských vzťahov v 20. storočí  PDF

Pôvod: Kontroverzné roviny slovensko-maďarských vzťahov v 20. storočí. In: Mýty a predsudky v dejinách. [Ed.]: Simon, Attila. Šamorín - Dunajská Streda, Fórum inštitút pre výskum menšín - Lilium Aurum 2005, s. 13-22.

 

ZELENÁK, Peter: Občianske a národné kritériá v programoch a politike maďarských strán na Slovensku medzi dvoma vojnami PDF

Pôvod: Občianske a národné kritéria v programoch a politike maďarských strán na Slovensku medzi dvoma vojnami.  AUPO Historica 27, 1996 [vyd. 1998] Sborník prací historických 15, s. 183-187.

 

KOLLÁR, Ján: Krátičká známost národu Slowanského PDF


Pôvod: KOLLÁR, Jan.: Čjtanka anebo Kniha k čjtánj pro mládež we sskolách slowanských w městech a w dědinách. Budín 1825, s. 202 – 208, 231. Edične upravil Mgr. Peter Podolan, PhD.

 

Poznámka: Uvedené texty majú slúžiť na rýchlu online orientáciu v obsahu, pre vedecké účely je nutné citovať ich pôvodný zdroj a číslovanie strán.