Uchádzači o štúdium

POROZUMEJ PRÍTOMNOSTI SPOZNÁVANÍM MINULOSTI

Štúdium histórie, či už v rámci jednoodborového, medziodborového alebo učiteľského programu, zabezpečujú Katedra slovenských dejín a Katedra všeobecných dejín.

 

Prečo sa oplatí študovať históriu u nás?

  • Rozšíriš si teoretické i praktické poznatky z histórie
  • Získaš kompetencie pracovať v oblasti slovenských a všeobecných (svetových) dejín.
  • Získaš schopnosti pracovať s informáciami, analyzovať ich a tvorivo s nimi pracovať
  • Okrem základných historických disciplín získaš poznatky aj z pomocných vied historických, dejín historiografie, dejín umenia a iné.

 


PREZENTÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O ŠTÚDIUM HISTÓRIE Z DOD (23. januára 2021)

PREČO ŠTUDOVAŤ HISTÓRIU?