Veda

VŠEOBECNE

Špecializácia pracoviska:

Komparácia slovenských dejín s okolitými historiografiami (česká, maďarská, rakúska, poľská), osobnosti v dejinách Slovenska, vydávanie prameňov k dejinám Slovenska, osobnosti v slovenských dejinách.
 

Nadštandardné vybavenie

Historický seminár (knižnica s 50 000 zväzkami historickej literatúry)
 

Najvýznamnejšie výsledky:

Mapovanie elít v slovenských dejinách,  komparácia slovenských dejín s okolitými historiografiami (česká, maďarská, rakúska, poľská, osobnosti v dejinách Slovenska, vydávanie prameňov k dejinám Slovenska, história každodenného života (zborníky z konferencií o mäsiarstve a údenárstve a o nápojoch v slovenských dejinách).