Mgr. Peter Vanek, PhD.

Číslo miestnosti na katedre:  -
E-mail:
Konzultačné hodiny: podľa individuálnej dohody emailom

Od roku 2014 pôsobí ako doktorand na Katedre slovenských dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Predtým na rovnakej fakulte vyštudoval jednoodborové štúdium – história. Absolvoval študijný a výskumný pobyt na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (2015/2016). Bol trikrát riešiteľom Grantu pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (UK/184/2015, UK/325/2016 a UK/238/2017). Vo výskume sa zaoberá hospodárskymi odvetviami na Slovensku v prvej polovici 20. storočia so špecializáciou na chemický priemysel. Dlhoročne sa taktiež venuje vojenskej histórii, s dôrazom na pôsobenie slovenskej armády na východnom fronte počas druhej svetovej vojny. Výberová publikačná činnosť: Dopady územných zmien z roku 1938 na hospodárstvo Slovenska (2017).

 
Evidencia publikačnej činnosti

Room:  -
E-mail: 
Consultation hours: -

Since 2014 a PhD. Candidate at the Department of Slovak History of the Faculty of Arts at Comenius University in Bratislava, where he earned Master degree in History as well. Participated in a research exchange programme at the Faculty of Arts at Charles University in Prague (2015/2016). Three times awarded with a Grant for PhD. Candidates and Young Researchers (UK/184/2015, UK/325/2016 and UK/238/2017). His research concentrates on Slovak industry in the first half of the 20th century and specializes in the chemical industry. Additionaly, his long-term focus includes military history, mostly the engagement of the Slovak army at the eastern front of World War II. Publication: Dopady územných zmien z roku 1938 na hospodárstvo Slovenska (2017).

Publications