Mgr. Anton Lisjak

<output>Číslo miestnosti na katedre:  Š 428
E-mail: labancova11@uniba.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody e-mail</output>

Číslo miestnosti na katedre: Š428
E-mail: lisjak1uniba.sk
Konzultačné hodiny: podľa individuálnej dohody emailom

Mgr. Anton Lisjak sa vo svojom výskume venuje otázke slovanskej identity, rozvoju slovanskej myšlienky a medzislovanským vzťahom v stredoveku. V roku 2016 absolvoval bakalárske štúdium odboru porovnávacia slovanská jazykoveda a teológia na Filozofickej a Teologickej fakulte Univerzity v Ľubľane v Slovinsku. Počas tohto štúdia strávil v rámci programu Erasmus jeden semester na Teologickej fakulte Katolíckej Univerzity Jána Pavla II. v Lubline a zúčastnil sa tiež letnej školy bulharského jazyka a kultúry v Bulharsku. V roku 2019 absolvoval magisterské štúdium histórie na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe obhajobou diplomovej práce s názvom Slovanské identity v kronikách vrcholného stredoveku. Počas magisterského štúdia strávil jeden semester na Historickom ústave Štátnej univerzity v Petrohrade. Od roku 2022 pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK ako interný doktorand. Témou jeho dizertačnej práce je Slovanská kultúrna identita v kronikách 14. až 16. storočia a jeho školiteľom je prof. Martin Homza Dr.

Evidencia publikačnej činnosti

<output>Číslo miestnosti na katedre:  Š 428
E-mail: labancova11@uniba.sk
Konzultačné hodiny: podľa dohody e-mailom</output>Mgr. Anton Lisjak sa vo svojom výskume venuje otázke slovanskej identity, rozvoju slovanskej myšlienky a medzislovanským vzťahom v stredoveku. V roku 2016 absolvoval bakalárske štúdium odboru porovnávacia slovanská jazykoveda a teológia na Filozofickej a Teologickej fakulte Univerzity v Ľubľane v Slovinsku. Počas tohto štúdia strávil v rámci programu Erasmus jeden semester na Teologickej fakulte Katolíckej Univerzity Jána Pavla II. v Lubline a zúčastnil sa tiež letnej školy bulharského jazyka a kultúry v Bulharsku. V roku 2009 absolvoval magisterské štúdium histórie na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe obhajobou diplomovej práce s názvom Slovanské identity v kronikách vrcholného stredoveku. Počas magisterského štúdia strávil jeden semester na Historickom ústave Štátnej univerzity v Petrohrade. Od roku 2022 pôsobí na Katedre slovenských dejín FiF UK ako interný doktorand. Témou jeho dizertačnej práce je Slovanská kultúrna identita v kronikách 14. až 16. storočia a jeho školiteľom je prof. Martin Ho