Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Axis Mundi

Axis Mundi začalo vychádzať ako študentský časopis Katedry porovnávacej religionistiky FiF UK v r. 2004. Vďaka jeho redaktorom a autorom sa postupne (v roku 2008) vytvorila obdivuhodná transformácia zo študentského časopisu na recenzovanú vedeckú publikáciu a stal sa hlavným orgánom Slovenskej spoločnosti pre štúdium náboženstiev (SSŠN). Považoval som za privilégium možnosť od začiatku pozorovať tento vývoj zblízka, podieľať sa na ňom najprv ako redaktor a teraz ako šéfredaktor časopisu. Axis Mundi hodlá pokračovať v ceste, ktorú začal, naďalej bude slúžiť ako fórum pre aktivty SSŠN a pre rozvoj akademického štúdia náboženstiev v SR. Naším hlavným zámerom je prispieť k odbornému a inštitucionálnemu rozvoju religionistov a religionistických štúdií v SR, poskytnúť publikačný priestor vedeckým štúdiam v odbore, informovať o religionistických konferenciách a aktivitách v slovenskom aj medzinárodnom kontexte.

Axis Mundi 2/2017

Axis Mundi 1/2017

Editorial

Monika Banach: Tx’ol Winaq: the Story of the First Ixil Ancestor and Sacred Places of Ilom

Radoslav Hlúšek: Hueyapan - Life Under / With the Volcano. Ritual Landscape of a Nahua Community

Ivan Savchenko: Sculpted in Stone: The Classic Maya City as an Archaeological Reflection of the Maya Society

Jakub Špoták: Temporal Deities - Changing and Replacing of K’atun Lords in the Paris Codex

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Anotácie / Annotations

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 2/2016

Editorial

Katarína Šomodiová: The Life and Work of Rudolf Macúch (1919 - 1993)

Eden Naby: Assyrian Literary Culture and Prof. Rudolf Macuch

Seyedeh Behnaz Hosseini: Yārsān: A Religious Minority in Iranian Kurdistan

Beáta Čierniková: Jezidská náboženská menšina v Arménsku

Správy / Reports

Recenzie / Book Reviews

Anotácie / Annotations

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 1/2016

Editorial

Milan Kováč: Mali Mayovia bohov? Poznámky ku kontroverzii o povahe mayského náboženstva

Miklós Sárközy: Heavenly Resurrection or Political Reorganization? The Qiyāma of 1164 and the Nizārīs

Ivica Bumová: Ortodoxné židovské náboženské obce na Slovensku v medzivojnovom období

Barbora Bogdáňová: Spôsob vylúčenia židovskej menšiny zo sociálneho a hospodárskeho života v mestách na východnom Slovensku v rokoch 1939 - 1942. Príklad prešovských židov

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Anotácie / Annotations

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 2/2015

Axis Mundi 1/2015

Editorial

Beáta Čierniková: Na križovatke ciest. Arméni medzi Perzskou a Osmanskou ríšou

Katarína Šomodiová: ‘Abdulláh ‘Alí al-Hakímí a jemenská komunita vo Veľkej Británii

Matej Karásek: Vznik a formovanie hnutia Haré Krišna v kontexte modernity, kolonializmu a orientalistiky

Jozef Tomanica: Jungov koncept psychofyzickej reality Unus Mundus

Lubomír Lehocký: Kult Štyroch palácov. Uctievanie Bohyne Matky v súčasnom Vietname

Správy / Reports

Recenzie / Book Reviews

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 1/2014

Editorial

Dimitri Beliaev, Albert Davletshin: "It Was Then That That Witch Had Been Clay Turned into a Man": Reconstructing Maya Anthropogonic Myths

Milan Kováč: The Maya Myth about Two Suns

Erik Boot: The Timeline(s) of Classic Maya Mythology: Revisiting the Dates 3114 BC, AD 2012, and AD 4772

Jakub Špoták: Yearbearers in the Paris Codex: A Description of Iconographic and Calendrical Elements

John F. Chuchniak IV: Colonial Maya Religion and the Spanish World: the Role of “Idolatry“ in Inter-ethnic Relations in Colonial Yucatan, 1545–1820

Lenka Horáková: The Burials of Uaxactun: A Contribution to the Analysis of Maya Mortuary Customs

Bodil Liljefors Persson: “U Profesia Chilam Balam T ix kayom Cabal Chen Mani”: Maya Prophecies and Cycles of Ritual, Place and Time

Tomáš Drápela: Rethinking the Function of E-Group Assemblages of the Maya Southern Lowlands

Notes

About the Autors

Axis Mundi 1/2013

Editorial

Martin Klapetek: Současná situace v Německu jako krize multikulturalismu?

Gabriel Pirický: Náboženské a kultúrne markery u tureckých moslimov v období "postmultikulturalizmu"

Kateřina Děkanovská: Multikulturalismus, medzináboženský dialog a interkulturní prespektivy

Beáta Čierniková: Arménska apoštolská cirkev a jej postavenie v nezávislej Arménskej republike

Veronika Puškášová: Úloha náboženstiev v proceese integrácie spoločnosti v Bosne a Hercegovine

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 2/2012

Editorial

Roman Kečka: Biografický rámec diela Jána Komorovského podľa jeho nedokončených pamätí

Milan Kováč: Metodologické otázky komparatívnej mytológie Jána Komorovského

Zlatica Plašienková: Prínos profesora Jána Komorovského k poznaniu ruskej náboženskej filozofie na Slovensku

Tomáš Hrustič: Rómovia a Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia na Slovensku

Magdalena Slavkova: "Singing and Dancing in the Spirit" Gypsy Pentecostal Music and Musicians

Tatiana Podolinská: Postsocialistické Slovensko - náboženská dynamika a zmena

Jakub Špoták: Božskí páni času - k’atunové stránky v Parížskom kódexe

Karin Škutková: Poverové a magické predstavy Slovákov v Maďarsku a Rumunsku

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Anotácie / Annotations

Religionistika na Slovensku

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 1/2012

Editorial

Bronislav Ostřanský: Znamení Hodiny aneb Konec světa v islámu

Attila Kovács: Harun Yahya a príchod mahdího

László Tüske: Al-Azhar and the Arab Spring: Documents for democracy

Marek Zeman: Odraz historických, politických, kmeňových a náboženských tenzií v súčasnej Sýrii

Martin Tribula: Prečo nie je jedno, ako sv. Juraj zabíja draka. Alebo čo môžu povedať výtvarné pramene o kultúre stredovekého Uhorska

Radoslav Hlúšek: Guadalupská púť ako súčasť domorodého katolicizmu v Mexiku

Lenka Horáková: "Usmrtený" mayský tanier z Jimabalu v Guatemale

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 2/2011

Milan Kováč: Bohovia, smiech a pamäť - mayské neoficiálne umenie z mesta Tz’ibatnah

Jakub Špoták: Nebesia v mayskom umení: astronomické vlastnosti ikonografického elementu "nebeský pás"

Attila Kovács: Obrazy islamského Iránu: štátna propaganda a vizuálna reprezentácia v Iránskej islamskej republike včera a dnes

Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič: Sociálna efektivita náboženskej zmeny medzi Rómami na Slovensku

Vladimír Bahna: Hnus a náboženstvo. Možnosť využitia poznatkov psychológie emócií v religionistike

Roman Kečka: Pripojenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenskuk Maďarskej reformovanej cirkvi

Ľudmila Hrustičová: Sekularizačná paradigma v súčasných perspektívach

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Axis Mundi 1/2011

Beáta Čierniková: Mihály Hoppál (medailón)

Mihály Hoppál: Význam bolesti v rituáli zasvätenia šamana

Mihály Hoppál: Zážitky smrti v šamanizme

Beáta Čierniková: Od pravekých kultových lokalít po neopohanské svätyne na Kaukaze

Tibor Sedláček: Uranicko-chtonický antagonizmus v cykle o Kumarbim

Miloš Hubina: Buddhizmus v dvoch modoch

Lenka Horáková: Dynamika vývoja poverových predstáv zahraničných Slovákov vo vybraných lokalitách

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews