Knižnica judaistiky

Katedra porovnávacej religionistiky
Štúrova 9
811 02 Bratislava

 

Miestnosť:

Št. 320

 

Kontakt:

Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.

Emailivica.bumovauniba.sk

 

Otváracie hodiny (ZS 2023/2024):

Streda     (podľa dohody)