Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica judaistiky

Katedra porovnávacej religionistiky

Štúrova 9
814 99 Bratislava

Miestnosť 320

 

kontakt:

ivica.bumovauniba.sk

 

Zabezpečuje:

Mgr. Ivica Štelmachovič Bumová, PhD.

 

Otváracie hodiny (zs 2020/2021)

streda 9:45 - 10:45