Kontakt

Sekretariát katedry:

Lýdia Labajová

Telefón: 02/59339707

E-mail: lydia.labajova@uniba.sk 

 

úradné hodiny:    

 

Pondelok08:00 - 14:00
Utorok08:00 - 14:00
Streda08:00 - 14:00
Štvrtok08:00 - 12:00
Piatok------- -- --------

 

 

Poštová adresa:

Katedra porovnávacej religionistiky
Gondova 2
814 99 Bratislava

 

Rezidenčná adresa: 

Štúrova 9 (1. poschodie)
814 99 Bratislava