Kontakt

Sídlo katedry

Štúrova ulica 9, Bratislava

 

Poštová adresa

Katedra porovnávacej religionistiky

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Gondova ulica 2

811 02 Bratislava 1

Sekretariát katedry:

Jaroslava Figulová

 

Telefónne číslo: 

02 / 9013 2214

 

Email:

jaroslava.figulovauniba.sk

 

Úradné hodiny:   

Pondelok09:00 - 14:00
Utorok09:00 - 14:00
Streda09:00 - 14:00
Štvrtok09:00 - 14:00
Piatok------- -- --------