Veda a výskum

AKTUÁLNE PROJEKTY

 • VEGA 1/0609/23: Epidémie a choroby v poklasických, koloniálnych a etnografických zdrojoch mayskej kultúry (2023-2026) Zodpovedný: Špoták, Jakub, Mgr. PhD.
 • VEGA 1/0855/21: Chan ch´e´en - Nebeská jaskyňa ako mytologický koncept pri zakladaní mayských miest a jeho archeologické overenie v interdisciplinárnom kontexte (2021-2024) Zodpovedný: Kováč Milan, prof. PhD.
 • APVV 17-0648: V ríši kukuričného boha. Prelomový výskum v oblasti predkolumbovského mayského poľnohospodárstva (2018-2022) Zodpovedný: Kováč Milan, prof. PhD.
 • VEGA 1/0444/21: Židia na Slovensku po roku 1945: Štát, židovské inštitúcie a povojnový antisemitizmus v rokoch 1945-51 (historická a etnologická analýza) 2021-2024 Zodpovedný: Štelmachovič Bumová Ivica, doc. PhD.
 • H2020-SC6-CULT-COOP-2017-two-stage: Cultural Heritage and Identities of Europe's Future (CHIEF) (2018-2024) Zodpovedný: Deák Dušan, Doc. PhD.

 

 

Archív

 • VEGA 1/0858/17: Revízia mayského predklasického obdobia: od nových dát k novým interpretáciám (2017-2020) Zodpovedný: Kováč Milan, prof. PhD.
 • VEGATransformácia plodnosti žien Slovenska v 20. a na začiatku 21. storočia a jej prognóza do roku 2050 (2014-2016) Zodpovedný: Kováč Milan, prof. PhD.
 • APVV-0864-12: Mayský rituálny a astronomický komplex - výskum, konzervácia a prezentácia slovenského objavu svetového významu (2013-2017) Zodpovedný: Kováč Milan, prof. PhD.
 • VEGA 1/0011/13: Nový korpus mayských hieroglyfických nápisov z mesta Uaxactún (2013-2016) Zodpovedný: Kováč Milan, prof. PhD.
 • VEGA: Predchalcedónske kresťanstvo (2011-2013) Zodpovedná: Beáta Čierniková
 • VEGA 1/0583/09: Profesor Ján Komorovský (2010-2012) Zodpovedný: Kečka Roman, PhDr. PhD.
 • VEGASpiritualita mexických Indiánov (2006-2009) Zodpovedný: Kováč Milan, prof. PhD.