Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižnica Jána Komorovského

Katedra porovnávacej religionistiky

Štúrova 9
814 99 Bratislava

Miestnosť 101

 

kontakt:

adamek9uniba.sk

 

Zabezpečuje:

Mgr. Jakub Adámek

 

Otváracie hodiny (zs 2020/2021)

-