Knižnica Jána Komorovského

Katedra porovnávacej religionistiky
Štúrova 9
811 02 Bratislava

 

Miestnosť:

Št. 101

 

Kontakt:

Vanda VOZÁRIKOVÁ 

Mgr.  Katarína CSIKOSOVÁ

 

Otváracie hodiny (LS 2023 - 2024):

Utorok       11:00 - 12:00

Štvrtok      10:00 - 12:00