Knižnica Jána Komorovského

Katedra porovnávacej religionistiky

Štúrova 9
814 99 Bratislava

Miestnosť 101

 

kontakt:

kniznicaJKvivaldi.net

 

Zabezpečuje:

Mgr. Jakub Adámek

 

Aktuálne otváracie hodiny sa dozviete na pracovisku alebo po kontakte e-mailom.