Záverečné práce

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných prác

  

Letný termín 2023: 

Termín odovzdania prác: 29. 4. 2023 do 15:00 hod.

Dátum štátnych skúšok: 14.6. 2023 

 

Jesenný termín 2023: 

Termín odovzdania prác: 30. 6. 2023 do 15:00 hod.

Dátum štátnych skúšok: TBA

 

Detailné informácie ohľadne odovzdávania záverečných prác nájdete v časti Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác.

 


Témy záverečných prác na rok 2023/2024:

 

Bakalárske práce 

 

Dušan Deák

Súčasné trendy vo výskume hinduistických kást

Voliteľná téma po konzultácii

 

Radoslav Hlúšek

Duchovný svet Euroindiánov

Etnická a náboženská identita Hispáncov na Slovensku

Kult Panny Márie Guadalupskej na Skalke pri Trenčíne

Voliteľná téma po konzultácii

 

Lucia Chvaštulová

Vyobrazenia a význam svetových strán v mayskom umení

 

Matej Karásek

Vybrané aspekty religiozity Rómov na Slovensku

Vybrané aspekty tradície okultizmu a západného ezoterizmu na Slovensku

 

Attila Kovács

Islám a gay subkultúra v Maroku

Islamofóbia v politike v Slovenskej republike

 

Jakub Špoták

Posvätné znaky dní - variácie kalendára Tzolk’in v hieroglyfických nápisoch

Analýza rituálov obetovania detí na mayskej keramike

Laná a povrazy v mayskom umení

Voliteľná téma po konzultácii (Mezoamerika, archeoastronómia, náboženstvo a kalednáre, priestorové analýzy, textmining)

 

Ivica Štelmachovič Bumová 

Židovské sviatky - tradícia a súčasnosť

Židovská náboženská obec v Prievidzi (1900 - 1939)

Voliteľná téma po konzultácii

 

Diplomové práce

Dušan Deák

Postlineage jóga (na príklade hĺbkového výskumu vybranej komunity)

Voliteľná téma po konzultácii

 

Radoslav Hlúšek

Duchovný život slovenských Euroindiánov

Etnická a náboženská identita Hispáncov na Slovensku

Kult Panny Márie Guadalupskej na Skalke pri Trenčíne

Indiáni v predstavách slovenskej spoločnosti

Voliteľná téma po konzultácii

 

Matej Karásek

Náboženská symbolika ako súčasť politickej agendy extrémne pravicových komunít na Slovensku

Narrative Compatibility: An Underlying Principle for Religious Diffusion and Cultural Transmission

Vybrané aspekty tradície okultizmu a západného ezoterizmu na Slovensku

 

Attila Kovács

Islamofóbia v médiách v Slovenskej republike

 

Milan Kováč

Religionistický odkaz Jána Komorovského

Dejiny náboženstiev v reflexii teórií ontologického obratu

 

Jakub Špoták

Laná a povrazy v mayskom umení a mytológii

Voliteľná téma po konzultácii

 

Ivica Štelmachovič Bumová 

Antisemitizmus vo verejnom priestore (1990 - 2010) (historická textová analýza pramenných textov a online priestoru)

Voliteľná téma po konzultácii