Záverečné práce

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných prác

 

Letný termín 2022: 

Harmonogram: TBA

 

Jesenný termín 2022: 

Harmonogram: TBA

 

Detailné informácie ohľadne odovzdávania záverečných prác nájdete v časti Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác.

 

Témy bakalárskych záverečných prác

Ivica Bumová

Súčasné poznatky o Židoch, židovskej kultúre a judaizme u dospievajúcej generácie.

 

Dominik Čisárik

Spôsoby vnímania a dopad duchovnej conquisty Ameriky prvej polovice 16. storočia.

Antonio de Montesinos a jeho vplyv na formovanie diskurzu ius gentium amerických domorodcov.

Popisy raných španielskych objaviteľov z postkoloniálnej perspektívy.

 

Dušan Deák

Obrazy Indie a jej náboženstiev v dielach európskych učencov, cestovateľov a misionárov.

Tantra na Slovensku.

India a jej náboženstvá v slovenskom cyberpriestore.

 

Matej Karásek

Religiozita vo vybranej rómskej komunite.

Etnografia vybraného pútnického miesta.

Iniciácia v hnutí Haré Krišna.

 

Roman Kečka

Mária Magdaléna v apokryfných evanjeliách. 

Bioetické pozície vybranej kresťanskej cirkvi.

 

Attila Kovács

Muslimské artefakty v slovenských múzeách.

Halál jedlo v Strednej Európe.

 

Milan Kováč

-

 

Jakub Špoták

-

 

Témy magisterských záverečných prác

Ivica Bumová

Súčasné poznatky o Židoch, židovskej kultúre a judaizme u dospievajúcej generácie.

 

Dušan Deák

Podoby modernej svätosti v južnej Ázii.

Islám a muslimovia v diele Viery Lubošinskej.

India a jej náboženstvo v diele Jána Kollára.

 

Matej Karásek

Ufokulty na Slovensku.

Súčasná okultná scéna na Slovensku.

Po osobnej dohode so školiteľom môže byť zvolená aj iná téma.

 

Roman Kečka

Mária Magdaléna v apokryfných evanjeliách.

Bioetické pozície vybranej kresťanskej cirkvi.

 

Attila Kovács

Diskurz o islamofobii v ČR a SR.

 

Milan Kováč

-

 

Jakub Špoták

-

 

Témy dizertačných prác

Dušan Deák

Ľudová religiozita v západnej Indii.

 

Attila Kovács

-

 

Milan Kováč

Vizuálne reprezentácie v kultúrnom a náboženskom kontexte spojenom s mayským kolapsom v záverečnom klasickom období (800-1000 po. Kr. ).