Záverečné práce

Harmonogram štátnych skúšok a obhajob záverečných prác

  

Letný termín 2024: 

Termín odovzdania prác: 26. 4. 2024 do 15:00 hod.

Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e: 29. 4. – 3. 5. 2024

Termín štátnej skúšky: 11.6.2024 (12.6.2024 - rezervný)

 

Jesenný termín 2024: 

Termín odovzdania prác: 28. 6. 2024 do 15:00 hod.

Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e: 1. 7. – 5. 7. 2024

 

Detailné informácie ohľadne odovzdávania záverečných prác nájdete v časti Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác.

Harmonogram akademického roka 2023/2024 najdete tu.


Témy záverečných prác na rok 2023/2024:

 

Bakalárske práce 

Attila Kovács

Pozícia obete v exorcizme očami náboženských profesionálov

Islamofóbia v SR

Obrazy a predmety islámu a muslimov v múzeách v SR

Amulety a talizmany v turreckom a osmanskom kontexte

 

Dušan Deák

Jógové festivaly – komercia, orientalizácia alebo vzdelávanie?

Orientalizácia indickej religiozity na vybranom príklade

Obrazy Indie a jej náboženstiev v slovenskom vzdelávacom prostredí (ZŠ a SŠ)

Osobný výber témy

 

Radoslav Hlúšek

Etnická a náboženská identita Hispáncov na Slovensku

Duchovný život Euroindiánov

Kult Panny Márie Guadalupskej na Skalke pri Trenčíne

Vlastná téma po dohode so školiteľom

 

Ivica Štelmachovič Bumová 

Dejiny rímskokatolíckej farnosti Konská v písomných prameňoch a spomienkach informátorov v 20. stor.

 

Matej Karásek

Iniciačné rituály v novopohanskom spoločenstve Rodný kruh

Interpretácie tela, sexuality a genderu v komunitách ,,posvätného ženstva" na Slovensku

 

Jakub Špoták

Posvätné znaky dní - variácie kalendára Tzolk’in v hieroglyfických nápisoch

Po dohode so školiteľom (oblasti - Mezoamerika, archeoastronómia, náboženstvo a kalendáre, priestorové analýzy, textmining)

 

Diplomové práce

Milan Kováč

Rímski bohovia na Slovensku. Neskorá antika v podobách a nápisoch zo slovenského územia.

 

Attila Kovács

Obraz muslimského muža v romantickej literatúre

Islamofóbia v SR

Obrazy a predmety islámu a muslimov v múzeách v SR

 

Dušan Deák

Indická spiritualita” ako súčasť religiozity na Slovensku

Indické inšpirácie v diele Jana Kollára

Súfijské poňatie jógy v stredovekej Indii

Osobný výber témy

 

Radoslav Hlúšek

Etnická a náboženská identita Hispáncov na Slovensku

Duchovný život Euroindiánov

Kult Panny Márie Guadalupskej na Skalke pri Trenčíne

Vlastná téma po dohode so školiteľom

 

Ivica Štelmachovič Bumová 

Pojmový žid v naratíve slovenského populistického spektra (na príklade Georga Soroša)

Mesiánsko-židovské hnutie a katolícka cirkev

 

Matej Karásek

Náboženská symbolika ako súčasť politickej agendy extrémne pravicových komunít na Slovensku

Narrative Compatibility: An Underlying Principle for Religious Diffusion and Cultural Transmission

 

Jakub Špoták

Posvätné znaky dní - variácie kalendára Tzolk’in v hieroglyfických nápisoch

Po dohode so školiteľom (oblasti - Mezoamerika, archeoastronómia, náboženstvo a kalendáre, priestorové analýzy, textmining)

 

Dizertačné práce

Náboženská a politická polarizácia v slovenskej spoločnosti počas migračnej krízy 2015-2016: analytický pohľad na vplyv Ľudovej strany Naše Slovensko, Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku a Akčnej Skupiny Vzdor Kysucev

Konšpiračné teórie počas pandémie COVID-19: Analytický pohľad na konšpiračné weby a ich generovanie strachu, polarizácií a systematické hľadanie vinníkov

Vyobrazenie Žida v literárnych dielach na stredných školách