Vyhlásenie o voľnom prístupe

Časopis Axis Mundi garantuje otvorený prístup k všetkým publikovaným materiálom káždého jedného čísla publikovaného od roku 2019. Jednotlivé príspevky vychádzajú v rámci verejnej licencie Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0), podľa ktorej je možné kopírovať, redistrubuavať a ukladať príspevky na akomkoľvek médiu. Od momentu publikovania čísla časopisu sú príspevky verejne prístupné na webových stránkach časopisu Axis Mundi. Pre čítanie, vyhľadávanie, zdieľanie, či kopírovanie nie je potrebné príhlasenie sa alebo registrácia. Autorom ani čitateľom neúčtujeme žiadne poplatky.