Výzvy

Nová výzva bude ohlásená čoskoro!


Predchádzajúce výzvy:

Stredoeurópske kontexty okultizmu a západnej ezoterickej tradície

CALL FOR PAPERS 1/2021

Stredoeurópske kontexty okultizmu a  západnej ezoterickej tradície

Ten, kto sa pokúša vstúpiť do ružovej záhrady filozofov bez kľúča, je ako ten,
ktorý by chcel kráčať bez chodidiel.

(Michael Maier, Atlanta fugiens)

 

V  mnohých krajinách, vrátane krajín našich susedov, sú už dnes témy západného ezoterizmu, okultizmu či hermetizmu obligátnou súčasťou odbornej debaty vedcov z  rôznych perspektív sa zaoberajúcich náboženstvom. U  nás s výnimkou niekoľkých ojedinelých nasledovaniahodných počinov ostávajú takéto témy doposiaľ nepovšimnuté a  v  odbornej debate úplne chýbajú, či v  lepšom prípade stoja na jej margináliách. Tematické číslo Axis Mundi si kladie za cieľ túto debatu v  slovenskom vedeckom prostredí rozpútať a  poskytnúť priestor akademikom venujúcim sa tejto problematike na prezentáciu svojich poznatkov. Nádejame sa, že by takto zamerané číslo mohlo byť aj akousi prvou lastovičkou či zárodkom formovania slovenskej komunity vedcov zaujatých touto problematikou. S  entuziazmom preto privítame príspevky v slovenskom alebo českom jazyku, ktoré sa budú zaoberať stredoeurópskymi kontextami širokého fenoménu západnej ezoterickej tradície a  okultizmu. Uvítame príspevky z  pestrej tematickej škály problémov akými sú napríklad hermetizmus, alchýmia, gnóza, kabala, tajné iniciačné spoločnosti, pansofia, teozofia či  okultizmus a  západný ezoterizmus v  novej religiozite a  New age. Taktiež však máme záujem aj o  teoretické a  kritické príspevky zhodnocujúce súčasnú akademickú debatu o  zmienených problémoch ako aj jej teoretické perspektívy či konceptuálne rámce.

DEADLINE: 13.01.2021

PDF