Axis Mundi

Peer-Reviewed journal for the Study of Religions

 

ISSN (print): 1337-0626

ISSN (online): 2729-8841

Language: Slovak, Czech, English, Spanish

Scope:

The Axis Mundi journal was established in 2004 as a periodical of the Department of Comparative Religious Studies, at Comenius University in Bratislava. The journal is devoted exclusively to the scientific and empirical study of religion and does not adhere to specific religious, theological, political, or ideological tendencies; hence, it can be considered the only journal that is truly representative of the field of religious studies in Slovakia. Although Axis Mundi is also concerned with regional and global issues in religious studies, it is primarily a platform that has formed out of the legacy of the Bratislava School of Religious Studies, which is especially well-known for its attempts to discover the meanings of religious and cultural phenomena. It employs linguistic, semiotic, hermeneutic, interpretative, and/or phenomenological approaches using both synchronic and diachronic perspectives. However, the focus of Axis Mundi by no means restricted to this. On the contrary, it provides an arena within which the traditional paradigms and global trends in religious studies can meet, to mutual benefit. Hence the journal always reflects the current global scientific discourse, which is simultaneously enriched with perspectives within the scope of regional schools of religious studies. The journal is therefore an outlet for the emergence of new impetuses for open, inclusive academic discussion on both the regional and global levels.
Axis Mundi does not simply subscribe to the thesis that "there is no society without religion", but always considers the corollary as well: "there is equally no religion without society". This dynamic is approached through time and space, the global and local. The journal does not examine religion thus conceived solely from one point of view or via one methodological approach. Consequently, the religious studies presented in the journal has methodological fluidity and intersects with other scientific disciplines, such as ethnology, linguistics, cultural and social anthropology, history, archaeology, and political science. The journal also has the ambition to become a forum for an engaged religious studies that provides commentaries on the complicated position of diverse religious groups vis-à-vis the state, power-religion relationships, religious rights and the law, and the rights of religious minorities and the conditions for religious plurality in Central Europe.

Subject:

Visual Studies, Maya Studies, Postcolonial Studies, New Religious Movement, Vernacular Religion, Anthropology of Religion, Cultural Anthropology, Applied Ethnography, Folk Religion, Folk Belief, Religious Architecture, Epigraphy and Iconography, Religion and the State Power, Archaeology and Religion, Semiotic Studies, Hermeneutic Studies, Mythology, Literary Analysis.  

Axis Mundi 17, 1 (2022)

Madrasa al-cAttárín, Fez (Maroko) tradičná vyššia náboženská škola vybudovaná v r. 1323 – 1325 sultánom cUthmánom II. Abú Sacíd v centre starého mesta Fezu, pri trhu predavačov voňaviek (Súq al-cattárín). Madrasa je peknou ukážkou tradičnej magribskej architektúry a výtvarného prejavu. Jej skvostné kaligrafické a geometrické kompozície (zillídž) ako aj štuková výzdoba tvoria harmonickú vizuálnu kompozíciu a predstavujú jeden z vrcholov islámskeho vizuálneho prejavu. (fotografie: Attila Kovács 2017)

Axis Mundi 12, 2 (2017)

Axis Mundi 12, 1 (2017)

Editorial

Monika Banach: Tx’ol Winaq: the Story of the First Ixil Ancestor and Sacred Places of Ilom

Radoslav Hlúšek: Hueyapan - Life Under / With the Volcano. Ritual Landscape of a Nahua Community

Ivan Savchenko: Sculpted in Stone: The Classic Maya City as an Archaeological Reflection of the Maya Society

Jakub Špoták: Temporal Deities - Changing and Replacing of K’atun Lords in the Paris Codex

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Anotácie / Annotations

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 11, 2 (2016)

Editorial

Katarína Šomodiová: The Life and Work of Rudolf Macúch (1919 - 1993)

Eden Naby: Assyrian Literary Culture and Prof. Rudolf Macuch

Seyedeh Behnaz Hosseini: Yārsān: A Religious Minority in Iranian Kurdistan

Beáta Čierniková: Jezidská náboženská menšina v Arménsku

Správy / Reports

Recenzie / Book Reviews

Anotácie / Annotations

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 11, 1 (2016)

Editorial

Milan Kováč: Mali Mayovia bohov? Poznámky ku kontroverzii o povahe mayského náboženstva

Miklós Sárközy: Heavenly Resurrection or Political Reorganization? The Qiyāma of 1164 and the Nizārīs

Ivica Bumová: Ortodoxné židovské náboženské obce na Slovensku v medzivojnovom období

Barbora Bogdáňová: Spôsob vylúčenia židovskej menšiny zo sociálneho a hospodárskeho života v mestách na východnom Slovensku v rokoch 1939 - 1942. Príklad prešovských židov

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Anotácie / Annotations

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 10, 2 (2015)

Editorial

Roman Kečka: Sekulárno-kresťanská bioetika Marciana Vidala

Andrej Záturecký: René Guénon a Danteho ezoterizme

Alexander Trstenský: Právna úprava registrácie cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej republike. Súčasnosť a perspektívy

Andrej Kapcár: Hudba a hudobné nástroje ako pomôcka šamana v dobe kamennej

Anna Korbašová: Golemiáda: Bratislavské protižidovské demonštrácie v roku 1936

Správy

Recenzie

Anotácie

O autoroch

Axis Mundi 10, 1 (2015)

Editorial

Beáta Čierniková: Na križovatke ciest. Arméni medzi Perzskou a Osmanskou ríšou

Katarína Šomodiová: ‘Abdulláh ‘Alí al-Hakímí a jemenská komunita vo Veľkej Británii

Matej Karásek: Vznik a formovanie hnutia Haré Krišna v kontexte modernity, kolonializmu a orientalistiky

Jozef Tomanica: Jungov koncept psychofyzickej reality Unus Mundus

Lubomír Lehocký: Kult Štyroch palácov. Uctievanie Bohyne Matky v súčasnom Vietname

Správy / Reports

Recenzie / Book Reviews

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 9, 1 (2014)

Editorial

Dimitri Beliaev, Albert Davletshin: "It Was Then That That Witch Had Been Clay Turned into a Man": Reconstructing Maya Anthropogonic Myths

Milan Kováč: The Maya Myth about Two Suns

Erik Boot: The Timeline(s) of Classic Maya Mythology: Revisiting the Dates 3114 BC, AD 2012, and AD 4772

Jakub Špoták: Yearbearers in the Paris Codex: A Description of Iconographic and Calendrical Elements

John F. Chuchniak IV: Colonial Maya Religion and the Spanish World: the Role of “Idolatry“ in Inter-ethnic Relations in Colonial Yucatan, 1545–1820

Lenka Horáková: The Burials of Uaxactun: A Contribution to the Analysis of Maya Mortuary Customs

Bodil Liljefors Persson: “U Profesia Chilam Balam T ix kayom Cabal Chen Mani”: Maya Prophecies and Cycles of Ritual, Place and Time

Tomáš Drápela: Rethinking the Function of E-Group Assemblages of the Maya Southern Lowlands

Notes

About the Autors

Axis Mundi 8, 1 (2013)

Editorial

Martin Klapetek: Současná situace v Německu jako krize multikulturalismu?

Gabriel Pirický: Náboženské a kultúrne markery u tureckých moslimov v období "postmultikulturalizmu"

Kateřina Děkanovská: Multikulturalismus, medzináboženský dialog a interkulturní prespektivy

Beáta Čierniková: Arménska apoštolská cirkev a jej postavenie v nezávislej Arménskej republike

Veronika Puškášová: Úloha náboženstiev v proceese integrácie spoločnosti v Bosne a Hercegovine

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 7, 2 (2012)

Editorial

Roman Kečka: Biografický rámec diela Jána Komorovského podľa jeho nedokončených pamätí

Milan Kováč: Metodologické otázky komparatívnej mytológie Jána Komorovského

Zlatica Plašienková: Prínos profesora Jána Komorovského k poznaniu ruskej náboženskej filozofie na Slovensku

Tomáš Hrustič: Rómovia a Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia na Slovensku

Magdalena Slavkova: "Singing and Dancing in the Spirit" Gypsy Pentecostal Music and Musicians

Tatiana Podolinská: Postsocialistické Slovensko - náboženská dynamika a zmena

Jakub Špoták: Božskí páni času - k’atunové stránky v Parížskom kódexe

Karin Škutková: Poverové a magické predstavy Slovákov v Maďarsku a Rumunsku

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Anotácie / Annotations

Religionistika na Slovensku

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 7, 1 (2012)

Editorial

Bronislav Ostřanský: Znamení Hodiny aneb Konec světa v islámu

Attila Kovács: Harun Yahya a príchod mahdího

László Tüske: Al-Azhar and the Arab Spring: Documents for democracy

Marek Zeman: Odraz historických, politických, kmeňových a náboženských tenzií v súčasnej Sýrii

Martin Tribula: Prečo nie je jedno, ako sv. Juraj zabíja draka. Alebo čo môžu povedať výtvarné pramene o kultúre stredovekého Uhorska

Radoslav Hlúšek: Guadalupská púť ako súčasť domorodého katolicizmu v Mexiku

Lenka Horáková: "Usmrtený" mayský tanier z Jimabalu v Guatemale

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

O autoroch čísla / About the authors

Axis Mundi 6, 2 (2011)

Milan Kováč: Bohovia, smiech a pamäť - mayské neoficiálne umenie z mesta Tz’ibatnah

Jakub Špoták: Nebesia v mayskom umení: astronomické vlastnosti ikonografického elementu "nebeský pás"

Attila Kovács: Obrazy islamského Iránu: štátna propaganda a vizuálna reprezentácia v Iránskej islamskej republike včera a dnes

Tatiana Podolinská, Tomáš Hrustič: Sociálna efektivita náboženskej zmeny medzi Rómami na Slovensku

Vladimír Bahna: Hnus a náboženstvo. Možnosť využitia poznatkov psychológie emócií v religionistike

Roman Kečka: Pripojenie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovenskuk Maďarskej reformovanej cirkvi

Ľudmila Hrustičová: Sekularizačná paradigma v súčasných perspektívach

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Axis Mundi 6, 1 (2011)

Beáta Čierniková: Mihály Hoppál (medailón)

Mihály Hoppál: Význam bolesti v rituáli zasvätenia šamana

Mihály Hoppál: Zážitky smrti v šamanizme

Beáta Čierniková: Od pravekých kultových lokalít po neopohanské svätyne na Kaukaze

Tibor Sedláček: Uranicko-chtonický antagonizmus v cykle o Kumarbim

Miloš Hubina: Buddhizmus v dvoch modoch

Lenka Horáková: Dynamika vývoja poverových predstáv zahraničných Slovákov vo vybraných lokalitách

Správy / Reports

Recenzie / Book reviews

Axis Mundi 5, 2 (2010)

Roman Kečka: Stoické prvky v kresťanskej etike

Matúš Demeter: Celsus a kritika starozákonných narácií v knihe Genezis

Rachel Mikos: Traces of Shamanism in the 'Enchanted Corpse' cycle

Lenka Horáková: Víly v tradičných ľudových predstavách na Slovensku

Správy

Recenzie

Axis Mundi 5, 1 (2010)

Zdenka Bencúrová: Ľudová religiozita na Slovensku v období osvietenstva

Michal Cigán: Indra, Béowulf a netvorova matka vo vodnej jaskyni

Beáta Čierniková: Vyvolení duchmi

Klára Boumuvá: Monguš Kenin-Lopsan a obnova šamanismu v Tuvě

Jana Jetmarová: Návrat Vznešeného hada

Alexander Trstenský: Kresťanstvo a Veľká Morava

Správy

Recenzie

Axis Mundi 4, 2 (2009)

Barbora Jombíková: Sociálne hodnoty a náboženská prax v sikhizme

Lukáš Zamborský: Kresťanský fundamentalizmus a tradicionalizmus - ideové východiská a historický kontext

Martin Tribula: Metodologické nástrahy výskumu stredovekých výtvarných prameňov. Príklad interpretácií nástenných malieb kostola sv. Margity v Hornom Jasene

Vladimír Bahna: Novoveký folklór ako prameň pre rekonštrukciu predkresťanskej mytológie. Stvorenie sveta v ruských duchovných veršoch.

Recenzie

Axis Mundi 4, 1 (2009)

Roman Kečka: Rituál posvätenia vody: porovnanie starého a nového katolíckeho obradu

Michal Cigán: Poznámky k teoreticko-metodologickým východiskám komparácie a interpretácie indoeurópskych mytologických tradícií

Tomáš Gál: Úpadok Online náboženstva

Attila Kovács: Džihádí a novo-salafí hnutia a vizuálny prejav

Zuzana Kubovčáková: Šugendó: pohľad na šintoistické a buddhistické aspekty japonskej náboženskej tradície

Barbora Polifková: Jedna rodina, jeden lid: problematika konfliktu a kontinuity v příbězích praotců

Recenzie

Axis Mundi 3, 2 (2008)

Kaarina Aitamurto: Egalitarian Utopias and Conservative Politics. Veche as a Social Ideal within Rodnoverie Movement

William W. McCorkle Jr.: The Fate of Religious Studies. The future of an illusion

Michael Berman: The Shamanic Story: An Armenian Example

Boniface Oumachonu: Constructing Yoruba religion through the Internet: Between authenticity and fakeness

Denisa Manduchová: Obraz islamu v slovenskom televíznom spravodajstve

Emilia Kupiec: Polish neopagans - who are they? Reflections on the basis of empiric research

Recenzie

Správy

Axis Mundi 3, 1 (2008)

Lehel Peti: Religious sensitivity and social crisis. Visions in Moldavian Csángó Villages

Ondřej Sládek: O pědpokladech kreativní hermeneutiky Mircei Eliada

Miloš Hubina: Stručný sprievodcapodobami thajských Buddhov

Jakub Špoták: Mayský zvieratník

Recenzie

Axis Mundi 2, 1 (2007)

Martin Papcun: Zahrady školy čisté země a zahrada sociohistorickém kontextu Japonska

Štefan Pilát: Svatý Jiří a slovanská mytologie

Martin Tribula: Ako sa bojuje obrazom. Pokus o semiotickú interpretáciu emblémov vybraných islamských hnutí

Tomáš Gál: Postmoderné transformácie onoho času

Matúš Demeter: Artistická metafyzika alebo k Nietzscheho predstave sveta ajo estetického fenoménu

Recenzie

Anotácie

Axis Mundi 1, 1 (2004)

Zuzana Hrdinská: Svetskosť, náboženská sloboda a nosenie náboženských symbolov na školách vo Francúzsku

Vladimír Bahna: Súčasná situácia v ruskom neopohanstve

Alexandra Ďurčová: Zjavenie Panny Márie v Dechticiach

Juraj Forgács: Reinkarnácia a chasidizmus

Terézia Berecová: Mysticism in the great traditions

Tomáš Gál: Informačné vojny a eDžihád

Recenzie