Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúca katedry: doc. Dagmar KROČANOVÁ, PhD.

Tajomníčka katedry: Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

Študijná poradkyňa: Mgr. Marianna Koliová, PhD.

Koordinátorka programu Erasmus: Mgr. Marianna Koliová, PhD.

 

Emeritný profesor

prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

E-mail: jan.zambor@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2256

Miestnosť: G219

Konzultácie: po dohode mailom

 

viac

 

Profesori

prof. PhDr. Ladislav Čúzy, CSc.

E-mail: ladislav.cuzy@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2149

Miestnosť: G360

Konzultácie v letnom semestri: po dohode mailom

 

viac

prof. PhDr. Valér Mikula, CSc.

E-mail: valer.mikula@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2261

Miestnosť: G222

Konzultácie: Počas prerušenia výučby iba e-mailom.

viac

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

E-mail: miloslav.vojtech@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2260

Miestnosť: G215

Konzultácie v letnom semestri: pondelok 10.30 - 11.30 a streda 13.00 - 14.00

viac

 

Docenti

doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

E-mail: andrea.boknikova@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2256

Miestnosť: G219

Konzultácie v letnom semestri: (od 24. 2.) pondelok 16.00 - 16.30 a  streda 12.50 - 14.20

 

viac

doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

E-mail: zuzana.kakosova@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2259

Miestnosť: G215

Konzultácie v letnom semestri: utorok 12.20 - 13.20 a streda 10.35 - 11.35

 

viac

doc. Dagmar Kročanová, PhD.

E-mail: dagmar.krocanova@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1147

Miestnosť: G360

Konzultácie v letnom semestri: pondelok a streda 13.00 - 14.00

viac

 

Odborní asistenti

Mgr. Peter Darovec, PhD.

E-mail: peter.darovec@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2149

Miestnosť: G360

Konzultácie v letnom semestri: utorok 10.30 - 11.30 a štvrtok 9.00 - 10.00

 

viac

Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

E-mail: fulopova16@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2257

Miestnosť: G211

Konzultácie v letnom semestri: utorok 11.00 - 12.00 a streda 9.00 - 10.00

 

viac

Mgr. Marianna Koliová, PhD.

E-mail: marianna.koliova@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2258

Miestnosť: G211

Konzultácie v letnom semestri: utorok 16.00 - 17.00 a streda 15.00 - 16.00

 

viac

Mgr. Matej Masaryk, PhD.

E-mail: matej.masaryk@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2257

Miestnosť: G211

Konzultácie v letnom semestri: streda 16.00 - 17.00 a štvrtok 10.45 - 11.45

 

viac

Mgr. Matúš Mikšík, PhD.

E-mail: miksik2@uniba.sk 

Telefón: 02/9013 2256

Miestnosť: G219

Konzultácie v letnom semestri: štvrtok 10.45 - 11.45

 

viac

 

Doktorandi

 

interní doktorandi

Mgr. Anna Bukovinová

E-mail: bukovinova4@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1206

Miestnosť: G205

Konzultácie v letnom semestri: štvrtok 9.45 - 10.45

 

viac

Mgr. Juraj Holiš

E-mail: holis2@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1205

Miestnosť: G205

Konzultácie v letnom semestri: štvrtok 14.00 - 15.00

 

viac

Mgr. Kristína Krajanová

E-mail: krajanova4@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1206

Miestnosť: G205

Konzultácie v letnom semestri: streda 15.00 - 16.00

 

Mgr. Zuzana Kubusová

E-mail: kubusova5@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1206

Miestnosť: G205

Konzultácie v letnom semestri: streda 8.50 - 9.50

 

viac

Mgr. Albert Lučanský

E-mail: lucansky5@uniba.sk 

Telefón: 02/9013 1205

Miestnosť: G205

Konzultácie v letnom semestri: utorok 10.40 - 11.40

 

viac

Mgr. Viktor Suchý

E-mail: suchy1@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1205

Miestnosť: G205

Konzultácie v letnom semestri: štvrtok 13.15 - 14.15

 

viac

Mgr. Peter Tollarovič

E-mail: tollarovic1@uniba.sk 

Telefón: 02/9013 1205

Miestnosť: G205

Konzultácie v letnom semestri: utorok 16.45 - 17.45

 

viac

 

externí doktorandi

Mgr. Libuša Bednáriková

E-mail: -

Telefón: -

Miestnosť: -

Konzultácie počas letného semestra: -

viac

Mgr. Jana Števlíková

E-mail: -

Telefón: -

Miestnosť: -

Konzultácie počas letného semestra: -

viac

Mgr. Hana Tichá

E-mail: hana.ticha@gmail.com

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G360

Konzultácie v ZS:

 

viac