Členovia katedry

Členovia katedry

Vedúca katedry: prof. Dagmar Garay Kročanová, PhD.

Tajomníčka katedry: Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

Študijný poradca: Mgr. Matej Masaryk, PhD.

Koordinátorka programu Erazmus: doc. Mgr. Veronika Rácová, PhD.

Interní doktorandi

aktuálne nemáme interných doktorandov