Členovia katedry

Vedúca katedry: doc. Dagmar GARAY KROČANOVÁ, PhD.

Tajomníčka katedry: Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

Študijný poradca: Mgr. Matej Masaryk, PhD.

Koordinátor programu Erasmus: Mgr. Matúš Mikšík, PhD.

 

Emeritný profesor

prof. PhDr. Ján Zambor, CSc.

E-mail: jan.zambor@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2256

Miestnosť: G219

Konzultácie: po dohode mailom

 

viac

 

Profesori

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

E-mail: miloslav.vojtech@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2260

Miestnosť: G215

Konzultácie: streda 8:30 - 10:30

viac

 

Docenti

doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

E-mail: andrea.boknikova@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2256

Miestnosť: G219

Konzultácie: od 27. 9.: pondelok 14.10 - 14.30, streda 8.50 - 9.50

(bakalarantky a diplomantky po dohode e-mailom)

 

viac

doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

E-mail: zuzana.kakosova@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2259

Miestnosť: G215

Konzultácie: pondelok 13.00 - 14.00 a streda 11.00 - 12.00

 

viac

doc. Dagmar Garay Kročanová, PhD.

E-mail: dagmar.krocanova@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1147

Miestnosť: G360

Konzultácie: štvrtok 14.30 - 15.30 a 18.00 - 19.00 (prednostne pre konzultáciu záverečných prác)

 

viac

 

Odborní asistenti

Mgr. Peter Darovec, PhD.

E-mail: peter.darovec@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2149

Miestnosť: G360

Konzultácie: štvrtok 11:40 - 12:40, piatok 12:20 - 13:20

 

viac

Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

E-mail: fulopova16@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2257

Miestnosť: G211

Konzultácie: streda 8.05 - 9.05 a štvrtok 10.35 - 11.35

 

viac

Mgr. Marianna Koliová, PhD.

E-mail: marianna.koliova@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2258

Miestnosť: G211

Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams

 

viac

Mgr. Matej Masaryk, PhD.

E-mail: matej.masaryk@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2092

Miestnosť: G222

Konzultácie: vo štvrtok od 9:00 do 10:00 a v piatok do 08:00 do 09:00

 

viac

Mgr. Matúš Mikšík, PhD.

E-mail: miksik2@uniba.sk 

Telefón: 02/9013 2096

Miestnosť: G222

Konzultácie: pondelok 10:45 - 11:45, utorok 8:00 - 9:00

 

viac

 

Doktorandi

 

interní doktorandi

Mgr. Anna Bukovinová

E-mail: bukovinova4@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1206

Miestnosť: G205

Konzultácie: pondelok 16:30 - 17:30

 

viac

Mgr. Zuzana Kubusová

E-mail: kubusova5@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1206

Miestnosť: G205

Konzultácie: utorok 15:00 - 16:00

 

viac

Mgr. Albert Lučanský

E-mail: lucansky5@uniba.sk 

Telefón: 02/9013 1205

Miestnosť: G205

Konzultácie: streda od 14:30 do 15:30

 

viac

Mgr. Viktor Suchý

E-mail: suchy1@uniba.sk

Telefón: 02/9013 1205

Miestnosť: G205

Konzultácie: utorok 13:00 - 14:00

 

viac

 

externí doktorandi

Mgr. Libuša Bednáriková

E-mail: -

Telefón: -

Miestnosť: -

Konzultácie počas letného semestra: -

viac

Mgr. Jana Števlíková

E-mail: -

Telefón: -

Miestnosť: -

Konzultácie počas letného semestra: -

viac

Mgr. Hana Lacová

E-mail: hana.ticha@gmail.com

Telefón: 02/59339466

Miestnosť: G360

Konzultácie: po dohode dištančne prostredníctvom MS Teams

 

viac