Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy
Gondova ulica 2
811 02  Bratislava 1

email: ksllv@fphil.uniba.sk 

Sekretariát: Alena Honzová

pracovňa: Gondova ul. 2, miestnosť 220 (2. posch.)

email: alena.honzova@fphil.uniba.sk 
telefón: 02/90131214

Príchod z hlavnej žel. stanice: električka č. 1 (vystúpiť na zast. Šafárikovo nám.); z autobusovej stanice Nivy: autobus č. 70 (výstup: Malá scéna). Viac na: http://www.imhd.zoznam.sk/ba/