Veda

Medzinárodná spolupráca

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy vo výskumných projektoch spolupracuje so slavistickými a slovakistickými pracoviskami v zahraničí (Poľsko, Španielsko, Rusko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Veľká Británia a i).

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy má v rámci programu Socrates-Erasmus uzavreté zmluvy s univerzitnými pracoviskami v Českej republike, Chorvátsku, Nemecku, Slovinsku a Taliansku.

V rámci medzivládnych dohôd i iných výmenných programov sa na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy realizujú študijné a výskumné pobyty štipendistov zo zahraničia so záujmom o slovenskú literatúru.