Vysokoškolské učebné texty

Slovackaja literatura ot istokov do konca XIX veka. Učebnik. Časť I.

Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. M. V. Lomonosova, Moskva 1997, 272 strán, ISBN 5-89042-029-1.

Prvý diel učebnice dejín slovenskej literatúry pre slovakistov predkladá prehľadné dejiny stredovekej, renesančnej, barokovej, osvietenskej, klasicistickej, preromantickej, romantickej i realistickej literatúry. Na záver je pripojený stručný prehľad dejín Slovenska. Pracovníci katedry sa podieľali na učebnici autorstvom kapitol Renessans (1500–1650) a Barokko (1650–1780) – Zuzana Kákošová, Slovackoje nacionaľnoje vozraždenie – Hana Urbancová, Jonaš Zaborskij – Anna Kruláková a Ženskaja proza – Zdeněk Beran.

Slovackaja literatura. XX vek. Učebnoje posobje. Časť 2.

Red. A. G. Maškova. Izdateľstvo Moskovskovo universiteta, Moskva 2003, 567 strán, ISBN 5-211-04872-5.

Kniha vznikla v spolupráci s Filologickou fakultou Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova. Reflektuje dejiny slovenskej literatúry 20. storočia (1900 – 2000), počnúc tzv. druhou vlnou realizmu a končiac poéziou a prózou najmladšej spisovateľskej generácie. Z bývalých i súčasných členov katedry na publikácii participovali Zdeněk Beran, Andrea Bokníková, Peter Darovec, Ján Zambor, Dagmar Kročanová, Valér Mikula, Ladislav Čúzy a Ján Števček a Vilam Marčok.