Knižnica Slovanský seminár

Knižnica Slovanský seminár bola založená v roku 1921. Obsahuje viac ako 45 000 publikácií, z toho jej historický fond tvorí približne 12 000 zväzkov vzácnych tlačí zo 17. a 18. storočia a knižných publikácií z 19. stor., zachovaných súborov almanachov a časopisov lingvistického, literárneho a kultúrnoosvetového charakteru českej a slovenskej proveniencie z 19. a 1. polovice 20. stor. Súčasťou knižnice je i študovňa s internetovým pripojením a možnosťou priameho zapožičania časopisov a kníh.

 

Otváracie hodiny:

pondelok

10.00 - 16.00

utorok

9.00 - 16.00

streda

9.00 - 16.00

štvrtok

9.00 - 16.00

piatok

9.00 - 14.00

 

Sídlo knižnice:

  • ulica | Gondova ul.
  • poschodie | 2.
  • miestnosť | 234

 

Personálne obsadenie:

  • Jana Glesková
  • Daniela Košťálová

 

telefón: 02/59 33 94 60

Online katalóg Akademickej knižnice Univerzity Komenského v Bratislave