Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

E-mail: marta.fulopovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2257
Miestnosť: G214

Konzultácie počas skúškového obdobia v LS:
pondelok 10:40 - 11:40
utorok 12:20 - 13:20

 

V roku 2006 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie. Predmetom jej diplomovej práce bola tvorba barokového autora Jána Abrahamffyho (školiteľka doc. Zuzana Kákošová). V dizertačnej práci, ktorú obhájila v roku 2014, sa venovala výskumu vzájomných slovenských a maďarských národných stereotypov v próze 19. storočia (školiteľ prof. Miloslav Vojtech). Od roku 2018 pôsobí na katedre ako odborná asistentka, vedie kurzy z dejín slovenskej literatúry 19. storočia, z dejín literárnej kritiky a komparatisticky orientované textové semináre.

Graduated from Comenius University in Bratislava, Slovakia (Faculty of Arts) where she studied  Slovak language and literature and history. Her PhD dissertation (2014)researched mutual Slovak and Hungarian national stereotypes in the 19th  century prose, and was published as a monograph in Slovak Odvrávajúce obrazy (Contradicting Images) in 2014 and in Hungarian Feleselő képek in 2021. She works as a lecturer at the Department of Slovak Literature and Literary Studies at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava (since 2018). In her research, she focuses on the 19th century Slovak literature and on comparative literature. She publishes in Slovak, Hungarian and English. 

Research outputs: link