Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

E-mail: marta.fulopova@uniba.sk

Telefón: 02/9013 2257

Miestnosť: G211

Konzultácie: dištančne prostredníctvom MS Teams

 

V roku 2006 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvovala štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie. Predmetom jej diplomovej práce bola tvorba barokového autora Jána Abrahamffyho (školiteľka doc. Zuzana Kákošová). V dizertačnej práci, ktorú obhájila v roku 2014, sa venovala výskumu vzájomných slovenských a maďarských národných stereotypov v próze 19. storočia (školiteľ prof. Miloslav Vojtech). Od roku 2018 pôsobí na katedre ako odborná asistentka, vedie kurzy z dejín slovenskej literatúry 19. storočia, z dejín literárnej kritiky a komparatisticky orientované textové semináre.