doc. Peter Darovec, PhD.

E-mail: peter.darovecuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2149
Miestnosť: G228

Konzultácie počas skúškového obdobia v LS:
streda 10:00 - 10:45 (a po dohode e-mailom)
 

V rokoch 1988–1993 absolvoval štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia začal pôsobiť na katedre ako asistent, od roku 1995 ako odborný asistent. V roku 1993 externe prednášal na Filozofickej fakulte Ostravskej univerzity. V roku 1994 absolvoval študijný pobyt na University of Warwick vo Veľkej Británii. V rokoch 1996–2000 pôsobil ako šéfredaktor literárneho časopisu RAK. V roku 2007 obhájil dizertačnú prácu Prózy Pavla Vilikovského (školiteľ prof. Valér Mikula). Na katedre vedie kurzy zo slovenskej literatúry 20. storočia, literárnej kritiky a českej literatúry.