Mgr. Matej Masaryk, PhD.

E-mail: matej.masarykuniba.sk
Telefón: +421 2 9013 2092
Miestnosť: G226

Konzultácie počas skúškového obdobia v LS:
utorok 10:00 - 11:00 (a po dohode e-mailom)
 

V roku 2012 absolvoval štúdium slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (diplomová práca Konvencie a špecifiká v tvorbe Ivana Javora, školiteľ dr. Jozef Brunclík). V roku 2013 nastúpil ako interný doktorand na Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2017 obhájil dizertačnú prácu Próza Janka Alexyho (školiteľ prof. Ladislav Čúzy). Následné dva roky pôsobil ako lektor slovenského jazyka a kultúry na Katedre slovenskej filológie na Užhorodskej národnej univerzite v Užhorode. Ako odborný asistent na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy pôsobí od roku 2019. Výskumne sa venuje predovšetkým slovenskej próze prvej polovice dvadsiateho storočia a teórii prózy. Na katedre vedie kurzy zo slovenskej literatúry prvej polovice 20. storočia, teórie literatúry, ako aj literárnej kritiky a historiografie.