Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, CV

Mgr. Filip Ambróz (interný doktorand - prerušené štúdium)

E-mail: filip.ambrozuniba.sk
Konzultačné hodiny: Prerušené štúdium
Miestnosť: veža


Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

E-mail: radoslav.blahouniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:00 – 15:30 hod (LS 2018)
Miestnosť: 410


Mgr. Silvia Blahunková (interná doktorandka)  

E-mail: silvia.mlyncekova@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 10:00 – 11:30 hod.  (LS 2018)
Miestnosť: 410, Laboratórium psychofyziológie


Doc. PhDr. Mária Bratská, PhD.

E-mail: maria.bratskauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 13:40 – 15:10 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 409


Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

E-mail: igor.brezinauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 11:00 – 13:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 400


PhDr. Ivan Brezina, PhD. (úväzok)

E-mail: ivan.brezinauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 13:00 - 14:30 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 406


PhDr. Vladimír Burčík, PhD.

E-mail: vladimir.burcikuniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 9:00 – 10:30 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 405


Mgr. Viera Cviková, PhD.

E-mail: viera.cvikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:10 – 15:40 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 406


PhDr. Daniela Čechová, PhD.

E-mail: daniela.cechovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:30 – 16:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 351


Mgr. Daniel Dančík (interný doktorand)

E-mail: dancik1@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 15:30 - 17:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: Veža


Mgr. Diana Demkaninová,PhD.  

E-mail: diana.demkaninovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 12:30 – 14:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: klub 383


PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

E-mail: michal.hajdukuniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:20 – 16:00 hod.  (LS 2018)

Miestnosť: veža


Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.

E-mail: margareta.kubesovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 09:00 - 10:30 hod. (LS 2018)
Miestnosť: klub 406


PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

E-mail: gabriela.herenyiovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 14:00 – 15:30 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 407


Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretikuniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 9:00 – 10:30 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 343


Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretik2uniba.sk 
Konzultačné hodiny: Pondelok 17:30-19:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 406a


PhDr. Martin Jakubek, PhD.

E-mail: martin.jakubekuniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 17:45 – 19:15 hod. (LS 2018)
Miestnosť: klub 384


PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

E-mail: lubica.konradovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:30 – 16:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 402


Mgr. Jana Lišková (interná doktorandka)

E-mail: jana.liskova@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 17:40 - 19:10 hod. (LS 2018)
Miestnosť: veža


PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

E-mail: katarina.ludrovskauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:30 - 16:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: veža/klapka 256


Mgr. Barbora Malik (interná doktorandka) 

E-mail: barbora.malik@uniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode mailom (zdravotné dôvody)
Miestnosť: klub 383


Mgr. Peter Marman, PhD.

E-mail: peter.marmanuniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 12:25 - 13:55 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 408


PhDr. Róbert Máthé, PhD.

E-mail: robert.matheuniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 13:30 – 14:15 hod. a od 19:20 – 20:05 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 408


Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

E-mail: barbora.mesarosovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:30 – 16:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: veža


Mešinová Katarína

E-mail: katarina.mesinova@uniba.sk
Miestnosť: 400


Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

E-mail: jakub.rajcaniuniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok  10:50 – 12:30 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 410/laboratórium psychofyziológie


PhDr. Zita Rijáková, PhD. (úväzok)

E-mail: zita.rijakovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:30 - 16:00 hod. (LS 2019)
Miestnosť: 408


Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

E-mail: eva.roskovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14:30-16:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 405


Mgr. Lucia Sabová, PhD.

E-mail: lucia.sabovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 10:45-11:30 hod. a streda 9:00-9:45 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 407


Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

E-mail: milica.schraggeovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14:30 – 16:30 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 357


PhDr. Hana Smitková, PhD.

E-mail: hana.smitkovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 12:30 – 14:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: veža


Mgr. Eva Smolejová (interná doktorandka)

E-mail: smolejova3@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 16:00 – 17:30 hod. (LS 2018)
Miestnosť: veža


Mgr. Petra Soláriková, PhD.

E-mail: petra.solarikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 15:30-17:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 410/laboratórium psychofyziológie


Mgr. Viktor Svetský (interný doktorand)

E-mail: viktor.svetsky@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok  12:35-14:05 hod. (LS 2018)
Miestnosť: klub 383


Doc. PhDr. Tatiana Taročková, PhD.

E-mail: tatiana.tarockovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok  10:00-12:00 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 404


Mgr. Daniela Turoňová, PhD.

E-mail: daniela.moskalovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Piatok 10:50 - 12:20 hod. (LS 2019)
Miestnosť: 408/Laboratórium psychofyziológie


PhDr. Gabriel Zala, PhD. (úväzok)

E-mail: gabriel.zalauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 9:45 - 10:30 hod. (LS 2018)
Miestnosť: 406

 

Externisti

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

E-mail: andreanskafedu.uniba.sk


PhDr. Lýdia Bátovská

E-mail: batovskaatlas.sk


doc. MUDr. Tatiana Čaplová, CSc.

E-mail: caplovadrcentrum.sk


RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.

E-mail: natasa.hlavacova@savba.sk


Mgr. Zuzana Horňáková

E-mail: zana.horpobox.sk


MUDr. Ľubomíra Izaková, PhD.

E-mail: luba.izakovanextra.sk


MUDr. Fedor Jagla, CSc.

Email: fedor.jaglasavba.sk


PhDr. Katarína Jandová, PhD.

E-mail: katajanpobox.sk


prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.

E-mail: daniela.jezova@savba.sk


prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

E-mail: daniela.ostatnikovafmed.uniba.sk


Ing. Irena Ritomská

E-mail: irena_ritomskadalecarnegie.com


Mgr. Denisa Zlevská

E-mail: denisa.zlevskactar.sk