Heretik Anton, ml.

Tituly: Prof., PhD.
Zameranie: klinická a všeobecná psychológia
Kontakt: anton.heretik2@uniba.sk
Miestnosť: 406a/klapka 2332
Zaradenie: docent

Základný životopis: 

od 1.1.2011 docent na Katedre psychológie

1.9. 2001-31.12.2010 Odborný asistent na Katedre psychológie
2001 Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce (PhD)
2001 atestácia z klinickej psychológie (Slovenská Postgraduálna Akadémia Medicíny, „klinický psychológ“)
1997-2001 klinický psychológ na Psychiatrickej klinike Fakultnej Nemocnice Ružinov, Bratislava
1997–2001 doktorand denného štúdia na KP FF UK Bratislava
1991-1997 FFUK odbor psychológia (Mgr)

Zameranie
Zaujíma sa o oblasť klinickej psychológie a základných psychologických disciplín najmä emocionality a jej porúch. Absolvent trojročného výcviku v Procesorientovanej psychoterapii.

Výučba
Všeobecná psychológia IV (Emocionalita a motivácia)

Klinická psychológia
Experimentálny výskum
Sociálne psychologický výcvik 1 a 2
Evolučná psychológia

Publikácie

Autor a spoluautor vyše 120 vedeckých a odborných publikácií

Aktuálny kompletný zoznam publikačnej činnosti

https://uniba.sk/en/people/heretik2/publications/

Vybrané publikácie

·         Hajdúk, M. Heretik, A., Zimányiová, M., Krajčovičová, D., Kořínková, V. & Pečeňák, J. (2018). Theory Of Mind - Not Emotion Recognition - Mediates The Relationship Between Executive Functions And Social Functioning In Patients With Schizophrenia. Psychiatria Danubina, 30(3), 292–298. https://doi.org/10.24869/psyd.2018.292

  • Heretik, A., sr., Heretik, A., jr. (eds) et al (2016). Klinická psychológia. Druhé prepracované a rozšírené vydanie. (Clinical Psychology, 2nd edition). Nové Zámky: Psychoprof.
  • Heretik, A., jr., Heretik, A., sr., Novotný, V., Ritomský, A., & Pečeňák, J. (2008). EPIAF – Epidemiológia alkoholizmu a fajčenia na Slovensku (Epidemiology of alcoholism and smoking in Slovakia). Nové Zámky: Psychoprof.
  • Novotný, V., Heretik, A., Heretik A., jr, Pečeňák, J., Ritomský, A.: EPIA - Epidemiológia vybraných úzkostných porúch na Slovensku (EPIA - Epidemiology of selected anxiety disorders in Slovakia), Nové Zámky, Psychoprof, 2006. 222 s.
  • Heretik, A, sr., Heretik A., jr, Novotný, V, Pečeňák, J., Ritomský, A.: EPID Epidemiológia depresií na Slovensku (EPID – Epidemiology of depression in Slovakia), Psychoprof, Nové Zámky, 2003.