Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, CV

Mgr. et Mgr. Annamária Antalová

E-mail:
Konzultačné hodiny:
Miestnosť: G351


Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

E-mail: radoslav.blahouniba.sk
Konzultačné hodiny: Piatok 14:30-16:30 (ZS 2022)
Miestnosť: 409/klapka 2343


Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

E-mail: igor.brezinauniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode
Miestnosť: 410/klapka 2176


Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

E-mail: petra.brandoburovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 10:00-12:00 (ZS 2022)
Miestnosť: 408


Mgr. Viera Cviková, PhD.

E-mail: viera.cvikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode
Miestnosť: 406a/klapka 2331


doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

E-mail: daniela.cechovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 13:00-14:15 (ZS 2022)
Miestnosť: 351/klapka 2353


Mgr. Diana Demkaninová,PhD.  

E-mail: diana.demkaninovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 13:00-14:30 (ZS 2022)
Miestnosť: 409/ klapka 2333


doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

E-mail: michal.hajdukuniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:00-15:30 (ZS 2022)
Miestnosť: veža


Mgr Josef Hamza

E-mail: 
Konzultačné hodiny: 
Miestnosť: Gveža


Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.

E-mail: margareta.kubesovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 13:00-14:30 (ZS 2022)
Miestnosť: 406/klapka 2349


Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

E-mail: silvia.harvanovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:15-15:45 (ZS 2022, dostupná do 21.10.2022)
Miestnosť: 406


PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

E-mail: gabriela.herenyiovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 11:00-12:30 (ZS 2022)
Miestnosť: 407/klapka 2354


Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretikuniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode
Miestnosť: G 343/klapka 2337


Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretik2uniba.sk 
Konzultačné hodiny: Pondelok 09:00-10:30 (ZS 2022)
Miestnosť: G343


Mgr. Eva Chudá (interná doktorandka)

E-mail: chuda43uniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 08:30-10:00 (ZS 2022)
Miestnosť: veža


Mgr. Vladimír Ivančík (interný doktorand)

E-mail: ivancik29uniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 10:30-12:00 (ZS 2022)
Miestnosť: veža


PhDr. Martin Jakubek, PhD.

E-mail: martin.jakubekuniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode
Miestnosť: klub 384/klapka 2334


Mgr. Jakub Januška (interný doktorand)

E-mail: jakub.januska@uniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode
Miestnosť: klub 383


PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

E-mail: lubica.konradovauniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode
Miestnosť: 402/klapka 2356


Mgr. Adam Kurilla (interný doktorand)

E-mail: kurilla1uniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 10:40-12:10 (ZS 2022)
Miestnosť: 405


PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

E-mail: katarina.ludrovskauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 16:00-17:30 (ZS 2022)
Miestnosť: veža/klapka 2234


Mgr. Barbora Malik (interná doktorandka) - MD 

E-mail: barbora.malik@uniba.sk
Konzultačné hodiny: prerušené štúdium
Miestnosť: klub 383


PhDr. Róbert Máthé, PhD.

E-mail: robert.matheuniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 17:35-19:05 (ZS 2022)
Miestnosť: 408/klapka 2338


Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

E-mail: barbora.mesarosovauniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode
Miestnosť: veža/klapka 2357


Mešinová Katarína

E-mail: katarina.mesinova@uniba.sk
Miestnosť: 400


Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

E-mail: jakub.rajcaniuniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 12:30-14:00 (ZS 2022)
Miestnosť: 410/laboratórium psychofyziológie/klapka 2344


Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

E-mail: eva.roskovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 12:00-13:30 (ZS 2022)
Miestnosť: 400/klapka 2352, 1282


Mgr. Lucia Sabová, PhD.

E-mail: lucia.sabovauniba.sk
Konzultačné hodiny: materská dovolenka
Miestnosť: 407/klapka 2355


Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

E-mail: milica.schraggeovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 13:30-15:00 (ZS 2022)
Miestnosť: 357b/klapka 2358


PhDr. Hana Smitková, PhD.

E-mail: hana.smitkovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 09:00-10:30 (ZS 2022) 
Miestnosť: veža/klapka 2341


Mgr. Jozef Smoroň (interný doktorand)

E-mail: smoron1uniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:15-15:45 (LS 2022)
Miestnosť: 405


Mgr. Petra Soláriková, PhD.

E-mail: petra.solarikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
Miestnosť: 410/laboratórium psychofyziológie/klapka 2345


Mgr. Alexandra Straková (interná doktorandka)

E-mail: strakova74uniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode 
Miestnosť: klub 383


Mgr. Viktor Svetský, PhD.
E-mail: viktor.svetskyuniba.sk
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom
Miestnosť : 406a/klapka 2331


Mgr. Kristína Široká

E-mail: 
Konzultačné hodiny: štvrtok 9,00 - 10,30
Miestnosť : G351


Mgr. Daniela Turoňová , PhD. 

E-mail: daniela.moskalovauniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 13:00-14:00 (ZS 2022/23), streda 10:50-12:00
Miestnosť: 408/klapka 2340; Laboratória KPSYCH/klapka 2344


Mgr. Nina Urukovičová (interná doktorandka)

E-mail: urukovicova1uniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 11:00-12:30 (ZS 2022) 
Miestnosť: G405


Mgr. Simona Vytykáčová (interná doktorandka)
E-mail: vytykacova2uniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14:10-15:40 (ZS 2022)
Miestnosť: veža


prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.

E-mail:
Konzultačné hodiny: 
Miestnosť: G343