Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, CV

Vzhľadom na korona situáciu Vám doporučujeme dohodnúť sa s vyučujúcim mailom dopredu o overiť si jeho prezenčnú/online dostupnosť.

Mgr. Filip Ambróz (interný doktorand)

E-mail: filip.ambrozuniba.sk
Konzultačné hodiny:
Miestnosť: 405


Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

E-mail: radoslav.blahouniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 11:00-12:30 (ZS 2021)
Miestnosť: 409/klapka 2343


Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

E-mail: igor.brezinauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 15:00-16:30 (ZS 2021)
Miestnosť: 410/klapka 2176


Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

E-mail:
Konzultačné hodiny: Utorok 14:30 – 16:00 (ZS 2021)
Miestnosť: 408


Mgr. Viera Cviková, PhD.

E-mail: viera.cvikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 16:00 - 17:00 (ZS 2021)
Miestnosť: 406a/klapka 2331


doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

E-mail: daniela.cechovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 10:30 - 12:00 (ZS 2021)
Miestnosť: 351/klapka 2353


Mgr. Daniel Dančík (interný doktorand)

E-mail: dancik1@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 10:30 - 12:00 (ZS 2021)
Miestnosť: Veža


Mgr. Diana Demkaninová,PhD.  

E-mail: diana.demkaninovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14:30 - 16:00 (ZS 2021)
Miestnosť: 409/ klapka 2333


doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

E-mail: michal.hajdukuniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 9:00 - 10:50 (ZS 2021)
Miestnosť: veža


Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.

E-mail: margareta.kubesovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 9:00 - 10:30 (ZS 2021)
Miestnosť: 406/klapka 2349


Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

E-mail: silvia.harvanova@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 11:00 - 12:30 (ZS 2021)
Miestnosť: 406


PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

E-mail: gabriela.herenyiovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 9:00 - 10:30 (ZS 2021)
Miestnosť: 407/klapka 2354


Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretikuniba.sk
Konzultačné hodiny:
Miestnosť: G 343/klapka 2337


Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretik2uniba.sk 
Konzultačné hodiny: Pondelok 9:00 - 10:30 (ZS 2021)
Miestnosť: 406a/klapka 2332


Mgr. Eva Chudá (interná doktorandka)

E-mail: chuda43@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Pondelok 15:15 - 16:45 (ZS 2021)

Miestnosť: veža


Mgr. Vladimír Ivančík (interný doktorand)

E-mail: ivancik29@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:30 - 16:00 (ZS 2021)

Miestnosť: veža


PhDr. Martin Jakubek, PhD.

E-mail: martin.jakubekuniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:30 - 16:00 (ZS 2021)
Miestnosť: klub 384/klapka 2334


Mgr. Jakub Januška (interný doktorand)

E-mail: jakub.januska@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 14:30-16 00 (ZS 2021)
Miestnosť: klub 383


PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

E-mail: lubica.konradovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:00 - 15:30 (ZS 2021)
Miestnosť: 402/klapka 2356


Mgr. Adam Kurilla (interný doktorand)

E-mail: kurilla1@uniba.sk

Konzultačné hodiny: Pondelok 10:35 - 12:05 (ZS 2021)

Miestnosť: 405


PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

E-mail: katarina.ludrovskauniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 12:45 - 14:15 (ZS 2021)
Miestnosť: veža/klapka 2234


Mgr. Barbora Malik (interná doktorandka) - MD 

E-mail: barbora.malik@uniba.sk
Konzultačné hodiny: prerušené štúdium
Miestnosť: klub 383


Mgr. Eva Mališová (interná doktorandka)

E-mail: smolejova3@uniba.sk
Konzultačné hodiny: prerušené štúdium
Miestnosť: veža


PhDr. Róbert Máthé, PhD.

E-mail: robert.matheuniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 13:30 - 14:15 a 17:35 - 18:25 (ZS 2021)
Miestnosť: 408/klapka 2338


Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

E-mail: barbora.mesarosovauniba.sk
Konzultačné hodiny: utorok 13:00 - 14:30 (ZS 2021)
Miestnosť: veža/klapka 2357


Mešinová Katarína

E-mail: katarina.mesinova@uniba.sk
Miestnosť: 400


Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

E-mail: jakub.rajcaniuniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 9:00 - 10:30 (ZS 2021)
Miestnosť: 410/laboratórium psychofyziológie/klapka 2344


Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

E-mail: eva.roskovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 10:30 - 12:00 (ZS 2021)
Miestnosť: 400/klapka 2352, 1282


Mgr. Lucia Sabová, PhD.

E-mail: lucia.sabovauniba.sk
Konzultačné hodiny: materská dovolenka
Miestnosť: 407/klapka 2355


Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

E-mail: milica.schraggeovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 14:30 - 16:00 (ZS 2021)
Miestnosť: 357b/klapka 2358


PhDr. Hana Smitková, PhD.

E-mail: hana.smitkovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 9:00 - 10:30 (ZS 2021)
Miestnosť: veža/klapka 2341


Mgr. Jozef Smoroň (interný doktorand)

E-mail: smoron1@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Utorok 14:30-16 00 (ZS 2021)
Miestnosť: 405


Mgr. Petra Soláriková, PhD.

E-mail: petra.solarikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 16:00 - 17:30 (ZS 2021)
Miestnosť: 410/laboratórium psychofyziológie/klapka 2345


Mgr. Alexandra Straková (interná doktorandka)

E-mail: strakova74@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Pondelok 10:45 – 12:15 hod. (ZS 2021)
Miestnosť: klub 383


Mgr. Daniela Turoňová, PhD. 

E-mail: daniela.moskalovauniba.sk

Konzultačné hodiny:
Miestnosť: 408/klapka 2340; Laboratórium psychofyziológie/klapka 2344


Mgr. Nina Urukovičová (interná doktorandka)

E-mail: urukovicova1@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Streda 12:30 - 14:00 (ZS 2021)
Miestnosť: 405


Mgr. Simona Vytykáčová (interná doktorandka)

E-mail: vytykacova2@uniba.sk
Konzultačné hodiny: Štvrtok 12:35 - 14:05 (ZS 2021)
Miestnosť: veža