Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, CV

Mgr. et Mgr. Annamária Antalová

E-mail: annamaria.antalovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 13:00-14:30 (LS 2023)
Miestnosť: G351
Telefón: +421 2 9013 2353


Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

E-mail: radoslav.blahouniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 10:30-12:00 (LS 2023)
Miestnosť: G409
Telefón: +421 2 9013 2343


Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

E-mail: igor.brezinauniba.sk
Konzultačné hodiny: utorok 15:15-16:15 (LS 2023)


Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

E-mail: petra.brandoburovauniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 09:00-10:30 (LS 2023)
Miestnosť: G408
Telefón: +421 2 9013 2062


Mgr. Viera Cviková, PhD.

E-mail: viera.cvikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: piatok 12:30-13:30 (LS 2023)
Miestnosť: G406a
Telefón: +421 2 9013 2331


doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

E-mail: daniela.cechovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 10:15-11:30 (LS 2023)
Miestnosť: G351
Telefón: +421 2 9013 2353


Mgr. Diana Demkaninová,PhD.  

E-mail: diana.demkaninovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 13:30-15:00 (LS 2023)
Miestnosť: G409
Telefón: +421 2 9013 2333


doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

E-mail: michal.hajdukuniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 09:00-10:30 (LS 2023)
Miestnosť: G404
Telefón: +421 2 9013 2335


Mgr Josef Hamza (interný doktorand)

E-mail: hamza5uniba.sk
Konzultačné hodiny: 12:00-13:30 (LS 2023)
Miestnosť: G404 veža


Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.

E-mail: margareta.hapcovauniba.sk
Konzultačné hodiny: streda 13:00-14:30 (LS 2023)
Miestnosť: G406
Telefón: +421 20 9013 2349


Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

E-mail: silvia.harvanovauniba.sk
Konzultačné hodiny:
Miestnosť: G406

materská dovolenka


PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

E-mail: gabriela.herenyiovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00-11:30 (LS 2023)
Miestnosť: G407
Telefón: +421 2 9013 2354


prof. PhDr. Anton Heretik CSc.

E-mail: anton.heretikuniba.sk
Konzultačné hodiny: po predchádzajúcej emailovej dohode (LS 2023)


Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretik2uniba.sk 
Konzultačné hodiny: pondelok 14:00-15:30 (LS 2023)
Miestnosť: G343


Mgr. Tatiana Hess (interný doktorand)

E-mail: hess3uniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 10:30-13:00 (LS 2023)
Miestnosť: G404 veža


Mgr. Eva Chudá (interný doktorand)

E-mail: chuda43uniba.sk
Konzultačné hodiny:
Miestnosť: G401 veža

prerušené štúdium od 13.2-12.2.2024


Mgr. Vladimír Ivančík (interný doktorand)

E-mail: ivancik29uniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 16:05-17:35 (LS 2023)
Miestnosť: G401 veža


PhDr. Martin Jakubek, PhD.

E-mail: martin.jakubekuniba.sk
Konzultačné hodiny: 14:30-16:00 (LS 2023)
Miestnosť: klub G384
Telefón: +421 2 9013 2334


Mgr. Jakub Januška (interný doktorand)

E-mail: jakub.januska@uniba.sk
Konzultačné hodiny: utorok 11:30-13:00 (LS 2023)
Miestnosť: klub 383


PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

E-mail: lubica.konradovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 14:30-16:00 hod.(LS 2023)
Miestnosť: G402
Telefón: +421 2 9013 2356


Mgr. Adam Kurilla (interný doktorand)

E-mail: kurilla1uniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 09:00-10:30 (LS 2023)
Miestnosť: G405


PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

E-mail: katarina.ludrovskauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 13:00-14:30 (LS 2023)
Miestnosť: G403 veža
Telefón: +421 2 9013 2234


PhDr. Róbert Máthé, PhD.

E-mail: robert.matheuniba.sk
Konzultačné hodiny: po predchádzajúcej emailovej dohode (LS 2023)
Miestnosť: G408
Telefón: +421 2 9013 2338


Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

E-mail: barbora.mesarosovauniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 12:30-14:00 (LS 2023)
Miestnosť: G405 veža
Telefón: +4212 9013 2357


Mešinová Katarína

sekretariát
E-mail: katarina.mesinovauniba.sk
Miestnosť: G400
Telefón: +421 2 90131 418


Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

E-mail: jakub.rajcaniuniba.sk
Konzultačné hodiny: utorok 12:35-14:00 (LS 2023)
Miestnosť: G410 alebo laboratórium psychofyziológie

Telefón: +421 2 9013 2344


Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

E-mail: eva.roskovauniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 12:30-14:00 (LS 2023)
Miestnosť: G400
Telefón: +421 2 9013 2352
Telefón: +421 2 9013 1282


Mgr. Lucia Sabová, PhD.

E-mail: lucia.sabovauniba.sk
Konzultačné hodiny:
Miestnosť: G407
Telefón: +421 2 9013 2355

materská dovolenka


Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

E-mail: milica.schraggeovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 14:30-16:00 (LS 2023)
Miestnosť: G357b
Telefón: +421 2 9013 2358


PhDr. Hana Smitková, PhD.

E-mail: hana.smitkovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 11:30-12:30 (LS 2023) 
Miestnosť: G410 veža
Telefón: +421 2 9013 2341


Mgr. Jozef Smoroň (interný doktorand)

E-mail: smoron1uniba.sk
Konzultačné hodiny:
Miestnosť: G405


Mgr. Petra Soláriková, PhD.

E-mail: petra.solarikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: utorok 15:00-16:30 (LS 2023)
Miestnosť: G410 alebo laboratórium psychofyziológie
Telefón: +421 2 9013 2345


Mgr. Alexandra Straková  (interný doktorand)

E-mail: strakova74uniba.sk
Konzultačné hodiny: piatok 13:00-14:30 (LS 2023)
Miestnosť: klub G383


Mgr. Viktor Svetský, PhD.

E-mail: viktor.svetskyuniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 09:05-09:50 (LS 2023)
Miestnosť : S101 (budova Šafárikovo námestie 6)
Telefón: 


Mgr. Kristína Široká (interný doktorand)

E-mail: siroka5uniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 12:30-14:00 (LS 2023)
Miestnosť : G351


Mgr. Daniela Turoňová , PhD. 

E-mail: daniela.moskalovauniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 10:00-12:00 (LS 2023)
Miestnosť: G408
Telefón: +421 2 9013 2340
Miestnosť: Laboratória KPSYCH
Telefón: +421 2 9013 2344


Mgr. Nina Urukovičová (interný doktorand)

E-mail: urukovicova1uniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 11:00-12:30 (LS 2023) 
Miestnosť: G405


Mgr. Simona Vytykáčová (interný doktorand)
E-mail: vytykacova2uniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 12:00-13:30 (LS 2023)
Miestnosť: G404 veža


prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.
E-mail: petr.weissuniba.sk
Konzultačné hodiny:
Miestnosť: G343