Členovia katedry

Kontakty, konzultačné hodiny, CV

Mgr. et Mgr. Annamária Antalová

E-mail: annamaria.antalovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 13:00-14:30 (LS 2024)
Miestnosť: G409
Telefón: +421 2 9013 2337


Mgr. Igor Bartolen (interný doktorand)

E-mail: bartolen3uniba.sk
Konzultačné hodiny: streda 14:30-16:00 (LS 2024)
Miestnosť: G410


Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

E-mail: radoslav.blahouniba.sk
Konzultačné hodiny: streda 11:00-12:30 hod. (LS 2024)
Miestnosť: G337
Telefón: +421 2 9013 2343


Doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

E-mail: igor.brezinauniba.sk


Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

E-mail: petra.brandoburovauniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 7:30-9:00 (LS 2024)
Miestnosť: G408
Telefón: +421 2 9013 2062


Mgr. Hana Celušáková, PhD.

E-mail: hana.celusakovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 15:50-17:35 (LS 2024)
Miestnosť: G406
Telefón:


Mgr. Viera Cviková, PhD.

E-mail: viera.cvikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: piatok 12:30-13:30 (LS 2024)
Miestnosť: G406a
Telefón: +421 2 9013 2331


doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.

E-mail: daniela.cechovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 12:30-14:00 (LS 2024)
Miestnosť: G351
Telefón: +421 2 9013 2353


Mgr. Diana Demkaninová,PhD.  

E-mail: diana.demkaninovauniba.sk
Konzultačné hodiny: streda 13:30-15:00 (LS 2024)
Miestnosť: G409
Telefón: +421 2 9013 2333


doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

E-mail: michal.hajdukuniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 10:50-12:20 (LS 2024)
Miestnosť: G338
Telefón: +421 2 9013 2335
Telefón: +421 2 9013 1282 vedúci katedry


Mgr. Josef Hamza (interný doktorand)

E-mail: hamza5uniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:20-15:50 (LS 2024)
Miestnosť: G405


Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.

E-mail: margareta.hapcovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 11:00-12:30 (LS 2024)
Miestnosť: G406
Telefón: +421 20 9013 2349


Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

E-mail: silvia.harvanovauniba.sk
Konzultačné hodiny: utorok 09:15-10:45 (LS 2024)
Miestnosť: G406


prof. PhDr. Anton Heretik CSc.

E-mail: anton.heretikuniba.sk
Konzultačné hodiny: po predchádzajúcej emailovej dohode (LS 2024)


prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

E-mail: anton.heretik2uniba.sk 
Konzultačné hodiny: (LS 2024)
Miestnosť: G343


Mgr. Tatiana Hess (interný doktorand)

E-mail: hess3uniba.sk
Konzultačné hodiny: (LS 2024)
Miestnosť: G410


Mgr. Eva Košíková Chudá (interný doktorand)

E-mail: chuda43uniba.sk
Konzultačné hodiny: streda 10:30-12:00 (LS 2024)
Miestnosť: G410


Mgr. Vladimír Ivančík (interný doktorand)

E-mail: ivancik29uniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 12:30-14:00 (LS 2024)
Miestnosť: G410


PhDr. Martin Jakubek, PhD.

E-mail: martin.jakubekuniba.sk
Konzultačné hodiny: piatok 14:30-16:00  (LS 2024)
Miestnosť: G346
Telefón: +421 2 9013 2334


PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

E-mail: lubica.konradovauniba.sk
Konzultačné hodiny: streda 13:00-14:30 (LS 2024)
Miestnosť: G402
Telefón: +421 2 9013 2356


Mgr. Adam Kurilla (interný doktorand)

E-mail: kurilla1uniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 14:00-15:30 (LS 2024)
Miestnosť: G410


PhDr. Róbert Máthé, PhD.

E-mail: robert.matheuniba.sk
Konzultačné hodiny: po predchádzajúcej emailovej dohode (LS 2024)


Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

E-mail: barbora.mesarosovauniba.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 13:00-14:30(LS 2024)
Miestnosť: G404
Telefón: +4212 9013 2357


Mešinová Katarína

sekretariát
E-mail: katarina.mesinovauniba.sk
Miestnosť: G338A
Telefón: +421 2 9013 1418
Stránkové dni: pondelok-štvrtok 09:00-14:00, piatok 09:00-12:00


Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

E-mail: jakub.rajcaniuniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 09:05 - 10:30 hod (LS 2024)
Miestnosť: G409
Telefón: +421 2 9013 2344


Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

E-mail: eva.roskovauniba.sk
Konzultačné hodiny: pondelok 13:30-15:00 (LS 2024)
Miestnosť: G336
Telefón: +421 2 9013 2352


Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

E-mail: milica.schraggeovauniba.sk
Konzultačné hodiny: streda 12:30-14:00 (LS 2024)
Miestnosť: G357b
Telefón: +421 2 9013 2358


Mgr. Jozef Smoroň (interný doktorand)

E-mail: smoron1uniba.sk
Konzultačné hodiny: utorok 11:00-12:30 (LS 2024)
Miestnosť: G405


Mgr. Petra Soláriková, PhD.

E-mail: petra.solarikovauniba.sk
Konzultačné hodiny: streda 15:30-16:05, 17:35-18:35 (LS 2024)
Miestnosť: G407
Telefón: +421 2 9013 2345


Dr. Alexandra Straková

E-mail: alexandra.strakovauniba.sk
Konzultačné hodiny: utorok 12:30-14:00 (LS 2024)
Miestnosť: G337


Mgr. Viktor Svetský, PhD.

E-mail: viktor.svetskyuniba.sk
Konzultačné hodiny: utorok 10:00-10:45  (LS 2024)
Miestnosť: G406A
Telefón: +421 9013 2336


Mgr. Kristína Široká (interný doktorand)

E-mail: siroka5uniba.sk
Konzultačné hodiny: streda 10:30-12:00 (LS 2024)
Miestnosť : G410
Telefón: 


Mgr. Daniela Turoňová , PhD. 

E-mail: daniela.moskalovauniba.sk
Konzultačné hodiny: (LS 2024)
Miestnosť: G408
Telefón: +421 2 9013 2340
Miestnosť: Laboratória KPSYCH
Telefón: +421 2 9013 2344


Mgr. Nina Urukovičová (interný doktorand)

E-mail: urukovicova1uniba.sk
Konzultačné hodiny: streda 11:00-12:30 (LS 2024)
Miestnosť: G405


prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.
E-mail: petr.weissuniba.sk
E-mail: weisspetrvolny.cz
Konzultačné hodiny: po predchádzajúcej emailovej dohode (LS 2024)
Miestnosť: G343