Pracovné referáty

Jednotlivé oblasti života katedry a ľudia, ktorým sú zverené

Sekretariát katedry

Katarína Mešinová


Psychodiagnostická knižnica

Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.


Webmasteri

Mgr. Petra Soláriková, PhD.
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.


Rozvrh

Mgr. Daniela Turoňová, PhD.


Študijná agenda

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.Mgr. Daniela Turoňová, PhD.


Koordinárori programu ERASMUS+

doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.


Koordinátori katedrovej konferencie (2021)

-


Editorka zborníka Psychologica

Mgr. Lucia Sabová, PhD.


Absolventské soboty (stretnutia absolventov katedry)

PhDr. Martin Jakubek, PhD.


Nákupy laboratórnej techniky

Mgr. Petra Soláriková, PhD.


Členovia Akademického senátu FiF UK

Mgr. Petra Soláriková, PhD., PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.


Spravodajca Agentúry VEGA (MŠ a SAV)

doc. PhDr. Eva Rošková, CSc.


Špecializované štúdium klinickej psychológie

Mgr. Barbora Malik


Špecializované štúdium školskej psychológie

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
Mgr. Diana Demkaninová, PhD.


Pregraduálne kurzy

Mgr. Petra Soláriková, PhD.


ŠVOK

-


Univerzita tretieho veku

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.
(do výučby je začlenených približne 50% pracovníkov katedry)


Psychológia v kocke (komerčná činnosť katedry)

Mgr. Viera Cviková, PhD.
doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
PhDr. Hana Smitková, PhD.


Fakultný koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.


Kontakt s externistami 

Mgr. Diana Demkaninová, PhD.