Mešinová Katarína

Kontakt: katarina.mesinova@uniba.sk               
Miestnosť: 400
Zaradenie: sekretariát