Blaho Radoslav

Tituly: Mgr., PhD.
Kontakt: radoslav.blaho@uniba.sk
Miestnosť: 409/klapka 2343
Zaradenie: odborný asistent

Výučba na katedre: 

Aplikovaná sociálna psychológia
Párové a manželské poradenstvo
Pedagogická psychológia
Psychológia morálky
Psychológia pre učiteľov
Psychoonkológia
SPV
Školská psychológia


Pracovné skúsenosti: 

2016 - Projekt „Hyperaktívne deti“, Detský fond SR, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava – psychológ

2016 - Súkromná základná škola, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava – školský psychológ

2013 – 2016 Transplantačná jednotka kostnej drene, DFNsP, Limbová 1, 833 40 Bratislava - psychológ

2013 – 2014 Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava – školský psychológ

2010 – 2013 Nízkoprahové centrum pre deti a mládež Mixklub, Detský fond SR, Stavbárska 38, 821 07 Bratislava – terénny pracovník

 

Vzdelanie: 

2017 - psychoterapeutický výcvik v Transformačnej systemickej terapii podľa Satirovej

2010 -  špecializačné vzdelávanie v odbore Klinická psychológia

2010 – 2015 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - študijný program Sociálna psychológia (PhD.)

2005 – 2010 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave - študijný odbor Psychológia (Mgr.)

 

2000 – 2005 Ev. lýceum, Vranovská 2, 851 01 Bratislava - bilingválny anglický program