Smoroň Jozef

Meno a priezvisko: Jozef Smoroň
Zaradenie: postgraduálny študent / postgraduálna študentka
Odbor: klinická psychológia / všeobecná psychológia
Kontakt: smoron1@uniba.sk
Miestnosť: 405
Konzultačné hodiny:
Téma dizertačnej práce: Vplyv požiadaviek pracovného prostredia na vývin a formovanie osobnostných vlastností: Demands-Affordances Transactional (DATA) model vývinu osobnosti
Školiteľ dizertačnej práce: Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.