Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Katedra psychológie
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského
Gondova ulica 2
Bratislava 1
811 02 

Telefón:  +421 2 9013 1418

 

Vedúci katedry: doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Telefón: +421 2 9013 2335
Telefón: +421 2 9013 1282 (vedúci katedry)

Sekretariát: Katarína Mešinová
Kontakt: katarina.mesinovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 1418 

Študijné záležitosti: Mgr. Radoslav Blaho, PhD., Mgr. Alexandra Straková, PhD.
fif.kpsych-studijne@uniba.sk

Kontakty na všetkých členov katedry.