Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Katedra psychológie
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského
Gondova ulica 2
Bratislava 1
811 02 

Telefón:  +421 2 9013 1418

 

Vedúci katedry: doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
Kontakteva.roskovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 1282 

Sekretariát: Katarína Mešinová
Kontakt: katarina.mesinovauniba.sk
Telefón: +421 2 9013 1418 

Mailová korešpondencia pre vedenie katedry:
kpsych-vedeniefphil.uniba.sk

Kontakty na všetkých členov katedry nájdete tu.