Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Katedra psychológie
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského
Gondova ulica 2
Bratislava 1
811 02

 

Telefón:  +421 2 90131 418

 

Vedúci katedry: doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.
Kontakt:  eva.roskova@uniba.sk
Telefón: klapka 282

 

Sekretariát: Katarína Mešinová
Kontakt: katarina.mesinova@uniba.sk
Telefón: +421 2 90131 418

 

Mailová korešpondencia pre vedenie katedry:
kpsych-vedeniefphil.uniba.sk

 

Kontakty na všetkých členov katedry nájdete tu.