Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Katedra psychológie
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského
Gondova 2
Bratislava
814 99

 

Telefón:  +421 2 90131 418

 

Vedúci katedry: Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.
Kontaktigor.brezina@uniba.sk
Telefón: klapka 282

 

Sekretariát: Katarína Mešinová
Kontakt: kpsychfphil.uniba.sk
Telefón: +421 2 90131 418

 

Mailová korešpondencia pre vedenie katedry:
kpsych-vedeniefphil.uniba.sk

 

Kontakty na všetkých členov katedry nájdete tu.