Chudá Eva

Meno a priezvisko: Mgr. Eva Košíková Chudá
Zaradenie: postgraduálna študentka
Odbor: klinická psychológia
Kontakt: chuda43@uniba.sk
Miestnosť: Veža 401
Konzultačné hodiny: Streda 10:30-12:00 (LS 2021)
Téma dizertačnej práce: Vývinová trajektória exekutívnych funkcií u detí v predškolskom a mladšom školskom veku
Školiteľ dizertačnej práce: Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.
Osobné odporúčanie, čo v psychológii sledovať:
https://www.spravaniedeti.sk/