Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štruktúra katedry

Vedenie katedry

Vedúca katedry:

Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

Vedúci oddelení: 

Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD. - vedúca prvého oddelenia
Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. - vedúci druhého oddelenia
PhDr. Katarína Ludrovská, PhD. - vedúca tretieho oddelenia
Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD. - vedúca štvrtého oddelenia
PhDr. Gabriela Herényiová, PhD. - vedúca piateho oddelenia
Mgr. Petra Soláriková, PhD. - vedúca šiesteho oddelenia
Mgr. Daniela Turoňová, PhD - študijná poradkyňa


Sekretariát: 

Katarína Mešinová


Prvé odelenie - teoretických disciplín

Vedúca oddelenia:

Doc.PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

Členovia:

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.*
PhDr. Michal Hajdúk, PhD.*
Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.*
PhDr. Martin Jakubek PhD.*
PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.
Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.*
Mgr. Petra Soláriková, PhD.*
Doc. PhDr. Tatiana Taročková, PhD.*
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.*

Interní PhD študenti:

Mgr. Silvia Blahunková*
Mgr. Simona Vytykáčová*

Druhé oddelenie - klinickej psychológie

Vedúci oddelenia:

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.*

Členovia:

Mgr. Viera Cviková, PhD.*
PhDr. Michal Hajdúk, PhD.*
Mgr. Margaréta Hapčová PhD.
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
MSc. Zuzana Kasanová, PhD. (úväzok)
PhDr. Róbert Máthé, PhD.

Interní PhD študenti:

Mgr. Daniel Dančík
Mgr. Jakub Januška
Mgr. Eva Smolejová
Mgr. Alexandra Straková
Mgr. Viktor Svetský

Tretie oddelenie - poradenskej psychológie

Vedúca oddelenia:

PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

Členovia:

Mgr. Diana Demkaninová, PhD.*
PhDr. Hana Smitková, PhD.
Doc. PhDr. Tatiana Taročková, PhD.*

Interní PhD študenti:

Mgr. Eva Reviľaková

Štvrté oddelenie - sociálnej, pracovnej a organizačnej psychológie

Vedúca oddelenia:

Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

Členovia:

Doc. PhDr. Mária Bratská, PhD. (úväzok)
PhDr. Ivan Brezina, PhD. (úväzok)
PhDr. Vladimír Burčík, PhD.
Mgr. Viera Cviková, PhD.*
PhDr. Martin Jakubek PhD.*

Interní PhD študenti:

Mgr. Filip Ambróz
Mgr. Jana Lišková

Piate oddelenie - školskej a pedagogickej psychológie

Vedúca oddelenia:

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

Členovia:

Mgr. Radoslav Blaho, PhD. 
PhDr. Daniela Čechová, PhD.
Mgr. Diana Demkaninová, PhD.*
PhDr. Zita Rijáková, PhD.* (úväzok)
Mgr. Lucia Sabová, PhD.

Šieste oddelenie - Biopsychológie

Vedúca oddelenia: 

Mgr. Petra Soláriková, PhD.*

Členovia:

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.*
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.*
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.*

Externisti: 

RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

Interní PhD študenti:

Mgr. Silvia Blahunková*
Mgr. Simona Vytykáčová*

 


* členovia katedry, ktorí sú začlenení do dvoch oddelení