Štruktúra katedry

Vedenie katedry

Vedúci katedry:

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry: 

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

Vedúci oddelení: 

Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD. - vedúca prvého oddelenia
Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. - vedúci druhého oddelenia
Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD. - vedúca tretieho oddelenia
PhDr. Gabriela Herényiová, PhD. - vedúca štvrtého oddelenia

Sekretariát: 

Katarína Mešinová

Prvé odelenie - teoretických disciplín

Vedúca oddelenia:

Doc.PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

Členovia:

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.
Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.*
RNDr. Vladimír Chudý, PhD.
PhDr. Martin Jakubek PhD.*
PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.
Mgr. Peter Marman, PhD.
Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
Mgr. Petra Soláriková, PhD.
Doc. PhDr. Tatiana Taročková, PhD.*
Mgr. Daniela Turoňová (Moskaľová), PhD.

Interní PhD študenti:

Mgr. Silvia Blahunková (Mlynčeková)
Mgr. Jakub Rajčáni                                                                                           

Druhé oddelenie - klinickej a poradenskej psychológie

Vedúci oddelenia:

Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.*

Členovia:

Mgr. Viera Cviková, PhD.*
PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.
PhDr. Róbert Máthé, PhD.
PhDr. Hana Smitková, PhD.
PhDr. Kristína Rybárová (úväzok)
Doc. PhDr. Tatiana Taročková, PhD.*
Mgr. Barbora Váryová, PhD.

Interní PhD študenti:

Mgr. Eva Smolejová
Mgr. Viktor Svetský

 

Tretie oddelenie - sociálnej, pracovnej a organizačnej psychológie

Vedúca oddelenia:

Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

Členovia:

Doc. PhDr. Mária Bratská, PhD.
PhDr. Ivan Brezina, PhD. (úväzok)

PhDr. Vladimír Burčík, PhD.
Mgr. Viera Cviková, PhD.*
PhDr. Gabriel Zala, PhD. (úväzok)

Interní PhD študenti:

Mgr. Filip Ambróz (prerušené štúdium)
Mgr. Jana Lišková
Mgr. Jakub Remiar
 

Štvrté oddelenie - školskej a pedagogickej psychológie

Vedúca oddelenia:

PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

Členovia:

Mgr. Radoslav Blaho, PhD. 
PhDr. Daniela Čechová, PhD.
PhDr. Zita Rijáková, PhD. (úväzok)
Mgr. Lucia Sabová, PhD.


Interní PhD študenti:

Mgr. Diana Demkaninová

 


* členovia katedry, ktorí sú začlenení do dvoch oddelení s polovičným zastúpením