Štruktúra katedry

Vedenie katedry

Vedúci katedry:
doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Zástupca vedúceho katedry: 
prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Študijný poradca/kyňa:Mgr. Radoslav Blaho, PhD.,  Mgr. Alexandra Straková, PhD.

e-mail: kpsych-vedeniefphil.uniba.sk


Sekretariát:
Katarína Mešinová


Štruktúra katedry podľa zamerania vedeckej a pedagogickej činnosti zamestnancov


Teoretické disciplíny

(Všeobecná psychológia, Vývinová psychológia, Psychológia osobnosti, Metodológia, Štatistika, Kognitívna psychológia)

 

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.*
doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.*
Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD.*
PhDr. Martin Jakubek PhD.*
PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.
Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.
Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.*
Mgr. Petra Soláriková, PhD.*
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.*

Klinická psychológia

Mgr. Viera Cviková, PhD.*
doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.*
Mgr. Margaréta Hapčová PhD.
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
PhDr. Róbert Máthé, PhD.
Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. 

Poradenská psychológia

Mgr. Diana Demkaninová, PhD.*

Sociálna psychológia

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.* 
Mgr. Viera Cviková, PhD.* 

Pracovná a organizačná psychológia

Mgr. Viera Cviková, PhD.*
PhDr. Martin Jakubek PhD.*
Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD. 

Školská a pedagogická psychológia

Mgr. Radoslav Blaho, PhD. 
doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.
Mgr. Diana Demkaninová, PhD.*

Biopsychológia

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.*
Mgr. Petra Soláriková, PhD.*
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.*
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.*


* členovia katedry s dvoma zameraniami