Štruktúra katedry

Vedenie katedry

Vedúca katedry:

doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

Zástupkyňa vedúcej katedry: 

doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

Vedenie katedry:

doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. 
Mgr. Petra Soláriková, PhD. 
Mgr. Daniela Turoňová, PhD - študijná poradkyňa

e-mail: kpsych-vedenie@fphil.uniba.sk


Sekretariát: 

Katarína Mešinová


Štruktúra katedry podľa zamerania vedeckej a pedagogickej činnosti zamestnancov


Teoretické disciplíny

(Všeobecná psychológia, Vývinová psychológia, Psychológia osobnosti, Metodológia, Štatistika, Kognitívna psychológia)

 

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.*
doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.*
Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.*
PhDr. Martin Jakubek PhD.*
PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.
Doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.
Doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.*
Mgr. Petra Soláriková, PhD.*
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.* (MD)

Interní PhD študenti:

Mgr. Simona Vytykáčová*

Klinická psychológia

Mgr. Viera Cviková, PhD.*
doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.*
Mgr. Margaréta Hapčová PhD.
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.
PhDr. Róbert Máthé, PhD.
Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Interní PhD študenti:

Mgr. Daniel Dančík
Mgr. Jakub Januška
Mgr. Eva Smolejová
Mgr. Alexandra Straková

Poradenská psychológia

Mgr. Diana Demkaninová, PhD.*
PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.
PhDr. Hana Smitková, PhD.

Interní PhD študenti:

 

Sociálna psychológia

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.* 
Mgr. Viera Cviková, PhD.*

 

Pracovná a organizačná psychológia

Mgr. Viera Cviková, PhD.*

PhDr. Martin Jakubek PhD.*
Doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

Interní PhD študenti:

Mgr. Filip Ambróz 

Školská a pedagogická psychológia

Mgr. Radoslav Blaho, PhD. 
doc. PhDr. Daniela Čechová, PhD.
Mgr. Diana Demkaninová, PhD.*
PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.
Mgr. Lucia Sabová, PhD. (MD)

Biopsychológia

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD.*
Mgr. Petra Soláriková, PhD.*
Mgr. Daniela Turoňová, PhD.*
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.*

Interní PhD študenti:

Mgr. Simona Vytykáčová*

 


* členovia katedry s dvoma zameraniami