Ivančík Vladimír

Meno a priezvisko: Vladimír Ivančík
Zaradenie: postgraduálny študent
Odbor: klinická psychológia
Kontakt: ivancik29@uniba.sk
Miestnosť: Veža
Konzultačné hodiny: Štvrtok 14:30 - 16:00 (ZS 2021)
Téma dizertačnej práce: Sociálne procesy pri autizme a schizofrénii
Školiteľ dizertačnej práce: Doc. PhDr. Michal Hajdúk, PhD.
Link na researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Ivancik
Pracovné skúsenosti:
2021 – súčasnosť - DSS-MOST, n.o. – odborný pracovník v Rehabilitačnom stredisku
2020-2021 – DSS-MOST, n.o. – odborný pracovník v Podporovanom bývaní

Osobné odporúčanie, čo v psychológii sledovať:

https://www.punitqshah.com/
https://eiko-fried.com/