Demkaninová Diana

Tituly: Mgr., PhD.
Zameranie: poradenská a školská psychológia
Kontakt: diana.demkaninova@uniba.sk
Miestnosť: 409/ klapka 2333
Zaradenie: odborná asistentka


Výučba na katedre

·         Poradenská psychológia 1, 2 (boPS)

·         Detské poradenstvo (moPS)

·         Sociálno-psychologický výcvik (boPS)

·         Školská psychológia (boPS)

V minulosti

·         Pedagogická psychológia (boPS)

·         Školská psychológia (moPS)

Iná výučba

·         Psychológia pre učiteľov 1, 2

Činnosť v rámci katedry

·         2014 – súčasnosť –spoluorganizátorka, kontaktná osoba a lektorka v rámci Špecializačného vzdelávania zo školskej psychológie

·         2014 – súčasnosť – asistentka pri organizácii Psychológia v kocke

·         2014 – súčasnosť – Psychodiagnostická knižnica

Iné pracovné činnosti

·         2014 - súčasnosť - školská psychologička na ZŠ Nábrežie mládeže 5, Nitra

·         letá 2011 - 2015 – Detská Univerzita Komenského – asistentka pri organizácii

Grantová činnosť

·         2018-20 – spoluriešiteľka grantového projektu KEGA 067UK-4/2018 - Metodika práce pre školských psychológov pracujúcich v školách a školských zariadeniach

·         2015-16 – vedúca grantového projektu UK/355/2016 – Tvorivosť v kontexte ADHD u deti

·         2014-15 – vedúca grantového projektu UK/316/2015 – Osobnosť v kontexte ADHD u deti

·         2014-15 – aktívna spolupráca v rámci grantového projektu VEGA 1/0750/13 - Objektivizácia diagnostikovania hyperkinetickej poruchy ADHD v bio-psycho-sociálnom kontexte.

·         2012-2013 – výpomoc pri realizácii výskumu VEGA 1/0392/11 - Životný štýl, tvorivosť a reziliencia slovenských adolescentov v kontexte adlerovskej psychológie

Členstvo v organizáciách

·         Asociácia školských psychológov SR a ČR

·         Medzinárodná asociácia školských psychológov ISPA

Vzdelanie:                               

·         2014- 2018 Filozofická fakulta UK – klinická psychológia - III. Stupeň (interne) – téma

dizertačnej práce Osobnosť v kontexte ADHD u detí

·         2012-2014 Filozofická fakulta UK – psychológia – II. stupeň (prospela s vyznamenaním)

·         2012-2013 Filozofická fakulta UK – Doplňujúce pedagogické štúdium

·         2009-2012  Filozofická fakulta UK – psychológia – I. stupeň

·         2001-2009 Spojená škola Novohradská – Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava

(8-ročné gymnázium)