Brandoburová Petra

Tituly: Mgr., PhD.
Zameranie:
Kontakt: petra.labudikova@uniba.sk
Miestnosť: 408

Zaradenie: odborná asistentka