Rajčáni Jakub

Tituly: Mgr., PhD.
Zameranie: všeobecná psychológia, biopsychológia
Kontakt: jakub.rajcani@uniba.sk
Miestnosť: 410/klapka 2344
Zaradenie: odborný asistent

Kvalifikácia:

2014 – Mgr. V odbore Psychológia - Filozofická Fakulta UK, Bratislava.

2018 – PhD. v odbore Klinická psychológia – Filozofická Fakulta UK, Bratislava. Dizertačná práca: Psychological, neuroendocrine and autonomic factors of stress in high anxiety and allergy: Monitoring in naturalistic conditions.


Výučba na katedre:

Štatistika v psychológii 1

Štatistika v psychológii 2

Základy psychológie (pre nepsychológov)

Všeobecná psychológia 1 (vedenie seminárov)

Všeobecná psychológia 2 (vedenie seminárov)

 

Grantová činnosť:

Riešiteľ grantu UK pre mladých UK/358/2017 - "Osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu." (2017)

Riešiteľ grantu UK pre mladých UK/414/2016 - "Variabilita srdcového rytmu v súvislostiach stresu a anxiety." (2016)

Člen riešiteľského tímu grantu APVV: „Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií.“ (2018-sučasnosť)

Člen riešiteľského tímu grantu APVV: „Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie." (2014-2017).

Člen riešiteľského tímu grantu VEGA: Psychofyziologické aspekty zdravia a detekcia kognitívnych deficitov v kontexte stresových podmienok.“ (2017-súčasnosť)

Člen riešiteľského tímu grantu VEGA: „Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných“ (2014-2015).“


Zahraničné pobyty:

17.4. 2017 - 9.6. 2017 Výskumný pobyt na Department of Psychology (psychophysiology and stress research), University of Westminster, Londýn, Spojené Kráľovstvo. (https://www.<wbr />westminster.<wbr />ac.uk/psychophysiology-and-<<wbr />wbr />stress-research)