Rajčáni Jakub

Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

Zameranie: Všeobecná psychológia, biopsychológia, stres, štatistika a kvantitatívna metodológia

Kontakt: jakub.rajcani@uniba.sk

Miestnosť: 410/klapka 2344; 357/a (laboratórium psychofyziológie)

Zaradenie: odborný asistent

Kvalifikácia:

2014: Mgr. V odbore Psychológia - Filozofická Fakulta UK, Bratislava.

2018: PhD. v odbore Klinická psychológia – Filozofická Fakulta UK, Bratislava. Dizertačná práca: Psychological, neuroendocrine and autonomic factors of stress in high anxiety and allergy: Monitoring in naturalistic conditions.

2019 – súčasnosť: 5 ročný výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii. Inštitút Odyssea, Polní 115, 78372 Velký Týnec-Vsisko, Česká republika

Výučba na katedre:

Všeobecná psychológia 1

Biopsychológia Štatistika v psychológii 1

Štatistika v psychológii 2

Akademické zručnosti

Úvod do sociálnej, afektívnej, kognitívnej a behaviorálnej neurovedy

Úvod do KBT

Výskumné projekty:

Zodpovedný riešiteľ grantu VEGA: Kognitívna regulácii emócií a jej psychofyziologické a neuroendokrinné koreláty (2022 – súčanosť)

Zodpovedný riešiteľ grantu KEGA: Rozvoj výučby štatistických metód a praktík otvorenej vedy v spoločenských vedách (2021 - súčasnosť)

Člen riešiteľského tímu grantu APVV: Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií. (2018-2022)

Člen riešiteľského tímu grantu APVV: „Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie." (2014-2017).

Člen riešiteľského tímu grantu VEGA: Psychofyziologické aspekty zdravia a detekcia kognitívnych deficitov v kontexte stresových podmienok.“ (2017-2020)

Člen riešiteľského tímu grantu VEGA: „Monitoring a analýza psychofyziologickýchkorelátov ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných“ (2014-2015).“

5 najlepších publikácií (2018-2022):

Rajčáni, J., Vytykačová, S., Botíková, V., & Šuhajdová, B. (2022). Predictors of traumatic stress in nurses during the COVID-19 pandemic. Československá psychologie, 66(1), 17-29. https://doi.org/10.51561/cspsych.66.1.17

Rajcani, J., Vytykacova, S., Solarikova, P., Brezina, I. (2021). Stress and hair cortisol concentrations in nurses during the first wave of the COVID-19 pandemic. Psychoneuroendocrinology, 129, 105245. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105245

Rajcani, J., Vytykacova, S., Solarikova, P., & Brezina, I. (2021). A follow-up to the study: Stress and hair cortisol concentrations in nurses during the first wave of the COVID-19 pandemic. Psychoneuroendocrinology, 133, 105434. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2021.105434

Rajcani, J., Solarikova, P., Buzgoova, K., Brezina, I., & Jezova, D. (2019). Patients with atopy exhibit reduced cortisol awakening response but not cortisol concentrations during the rest of the day. Immunologic research, 67(2), 176-181. https://doi.org/10.1007/s12026-019-09076-w

Smyth, N., Flynn, M., Rajcani, J., Hucklebridge, M. F., Thorn, L., Wood, C., Golding, J., Evans, P., & Clow, A. (2019). Attenuated cortisol reactivity to psychosocial stress is associated with greater visual dependency in postural control. Psychoneuroendocrinology, 104, 185-190. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2019.02.028

 

Orcid ID: https://orcid.org/0000-0001-6407-9916

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Jakub-Rajcani-3

Členstvo v profesijných organizáciách: International society of Psychoneuroendocrinology (ISPNE); Česká společnost kognitivně behaviorální psychoterapie (CSKBT).

Zahraničné pobyty: 17.4. 2017 - 9.6. 2017 Výskumný pobyt na Department of Psychology(psychophysiology and stress research), University of Westminster, Londýn, Spojené Kráľovstvo.

Iné aktivity: Podpora otvorenej vedy v Slovak Reproducibility Network (SKRN) https://www.slovakrn.org/