Opus quadratum HISTORIA NOVA 23

OBSAH: Opus quadratum HISTORIA NOVA 23

Opus quadratum

HISTORIA NOVA
23

ISBN 978-80-8127-412-1

 

•• OBSAH •• 

 

v zajatí exaktnej terminológie (Jaroslav HAŠEK)

štúdie

Lucia GREGORÍKOVÁ BRANIŠOVÁ
Konštancia Uhorská – kráľovská manželka a matka, jej moc a autorita

Pavlína UHROVÁ
Význam inštrukcií pre lesných zamestnancov v hospodárení Pálffyovcov v druhej polovici 18. storočia na Červenokamenskom panstve

Peter KAŠIAK
Povodeň v Bratislave v roku 1809

Peter PODOLAN
Ján Kollár in deutschen Landen (1806 – 1835)

obhájené dizertačné práce

Jana Magdaléna MICHÁLEKOVÁ
Mestské politické elity v Prešporku v rokoch 1867 – 1918

Blažena PAVLOVKINOVÁ
Veda a vedecký pokrok v recepcii slovenských elít na prelome 19. a 20. storočia

o autoroch

••• CELÝ ZVÄZOK •••