Opus reticulatum HISTORIA NOVA 20

OBSAH: Opus reticulatum HISTORIA NOVA 20

Opus reticulatum

HISTORIA NOVA
20

ISBN 978-80-8127-368-1

 

•• OBSAH •• 

 

o zbytočnosti zbytočných informácií (Stanisław LEM)

štúdie

Andrej ONDREJKA
Pojem miles v kontexte formovania rytierskej kultúry v stredovekom Uhorsku

Peter PODOLAN
Ján Kollár a Zuzana Kokešová

Dominika KLEINOVÁ
Fenomén prostitúcie v medzivojnových Košiciach

Peter VANEK
Definícia ekonomického cyklu a vybraných základných makroekonomických pojmov „včera a dnes“ – aplikácia na hospodársky vývoj medzivojnového Československa

oral history

Jozef WEISS – Tomáš VLČKO
Spomienky Jozefa Weissa

recenzie

Adam MESIARKIN
CURTA, Florin. Slavs in the Making. History, Linguistics, and Archaeology in Eastern Europe (ca. 500 — ca. 700). Abingdon on Thames: Routledge, 2020, 366 s.

o autoroch

••• CELÝ ZVÄZOK •••