Štúdie k slovenským dejinám HISTORIA NOVA II – 2011 – 2

OBSAH: Štúdie k slovenským dejinám HISTORIA NOVA II – 2011 – 2

Štúdie k slovenským dejinám

HISTORIA NOVA
II – 2011 – 2

ISBN 978-80-8127-053-6

 

• • SEPARÁTY •• 

obsah

titulné strany

editoriál  (Peter PODOLAN)

tiráž

štúdie

Adam MESIARKIN
Prehľad pohľadov na etnogenézu Slovanov:
Hľadanie pravlasti jazykovedou a archeológiou

Daniel GAHÉR
Vzostup rodu za grófa Juraja zo Svätého Jura a Pezinka v službách
kráľa Albrechta Habsburského a Alžbety Luxemburskej (1438 – 1442)

Eva BENKOVÁ
Urbáre panstva Červený Kameň zo 16. a 17. storočia ako pramene k dejinám vinohradníctva

Ľudmila MASLÍKOVÁ
Hospodárske pomery na Orave na základe urbárov z prvej polovice 17. storočia
(Urbár panstva hradu Orava z roku 1602)

Daniela  HRNČIAROVÁ
O baníkovi, jeho neposlušnej žene a švagrinej Dorote
(Sonda do každodenného života banskoštiavnického baníka)

Peter MRÁZ
Príležitostné básne Jána Hollého

Peter PODOLAN
Cestopisné črty, české, moravské a nemecké reálie
v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života

Martin VAŠŠ
Dr. Jozef Buday a jeho vyjadrenia k rôznym problémom
slovenskej otázky v poslaneckej snemovni (1920 – 1928)

eseje

Martin VAŠŠ
Obrat k jazyku, postmoderna a post-postmoderna (?) vo filozofii dejín (Nad knihou
Juraja Šucha Naratívny konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita)

dokumenty

Eva BENKOVÁ
Urbár hradného panstva Červený Kameň z 22. októbra 1559.
Register príjmov a počtu sedliakov, tak želiarov a prináležitostí
prislúchajúcich k hradu Červený Kameň spísaný 22. októbra roku Pána 1559
 

Ľudmila MASLÍKOVÁ
Urbár panstva hradu Orava z roku 1602

Peter PODOLAN
Zabudnutý dokument o histórii obce Lubina

podujatia & správy

Tomáš KLOKNER
Konferencia Klasické jazyky ako kultúrny most pre strednú Európu v 21. storočí.
Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 25. november 2011

Zuzana ORSÁGOVÁ
Medzinárodná konferencia Stredoveká Rus: Halič a Volynsko v rámci systému
medzinárodných vzťahov v 11. až 15. storočí
, Ivano-Frankovsk, 20. – 22. októbra 2011

Michal ZAJDEN
Medzinárodné vedecké sympózium o živote a diele Ivana Bujnu,
Nadlak, 23. september 2011

recenzie

Peter KULAN (rec.)
KRAPFL, James. Revolúcia s ľudskou tvárou. Politika, kultúra a spoločenstvo
v Československu po 17. novembri 1989
. Bratislava : Kaligram, 2009, 302 s.

Adam MESIARKIN (rec.)
DZINO, Danijel. Becoming Slav, Becoming Croat. Identity Transformations
in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia
. Leiden – Boston : Brill, 2010, 271 s.

Hana PALKOVIČOVÁ (rec.)
DOBROTKOVÁ, Marta. A Slovak woman and America.
Destinies of Slovak women in the U.S. between 1891 to 1939.
Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011, 151 p.

Peter PODOLAN (rec.)
BOJTÁR, Endre. „Vysnívali sme si vlasť a národ...“
Osvietenstvo a romantizmus v stredo- a východoeurópskych literatúrach.

Bratislava : Slovac Academic Press, 2010, 164 s.

Peter PODOLAN (rec.)
FUKASOVÁ, Daniela. „Pripomínam, že neide o aprílový vtip! Gergelyi.“
Pracovné zápisky archivára z Humenného.

Bratislava : Slovenský národný archív, 2011, 107 s.

Eva ŠEFCOVÁ (rec.)
RÜCKERT, Peter et al. Ochsenkopf und Meerjungfrau.
Papiergeschichte und Wasserzeichen vom Mittelalter bis zur Neuzeit.

Stuttgart : Landesarchiv Baden-Württemberg, Hauptstaatsarchiv, 2009, 127 s.

Martin VAŠŠ (rec.)
KUCÍK, Štefan. Podiel amerických Slovákov na autonomistickom hnutí
na Slovensku (1918 – 1938)
. Martin : Matica slovenská, 2011, 146 s.

miscellanea

Daniel GAHÉR
Itineráre grófov zo Svätého Jura a Pezinka

o autoroch

Celé číslo