Štúdie o minulosti Slovenska a sveta HISTORIA NOVA I – 2010 – 2

OBSAH: Štúdie o minulosti Slovenska a sveta HISTORIA NOVA I – 2010 – 2

Štúdie o minulosti Slovenska a sveta

HISTORIA NOVA
I – 2010 – 2

ISBN 978-80-8127-017-8

 

• • SEPARÁTY •• 

obsah

titulné strany

editoriál  (Peter PODOLAN)

tiráž

štúdie

Ľudmila MASLÍKOVÁ
Vývoj osídlenia Dolného Ponitria do polovice 14. storočia

Eva BENKOVÁ
Prítomnosť Mariášiovcov v Gemeri v kontexte súdneho sporu
s Bubekovcami a pánmi zo Štítnika o majetky panstiev Brzotín a Krásna Hôrka

Tomas MAIER
Prvé obliehanie Viedne Osmanmi (27. september – 14. október 1529)

Mária TARABOVÁ
Život a dielo Juraja Križanića

Peter PODOLAN
Cestopisné črty, slovenské a uhorské reálie v Kollárových Pamätiach z mladších rokov života

Juraj VALKO
Dejiny očami Jozefa Škultétyho

Martin VAŠŠ
Oscilácia medzi slovenskou a československou otázkou vo vedomí Antona Štefánka

eseje

Martin VAŠŠ
V zajatí štruktúry trópov (Nad knihou Tropika diskurzu Haydena Whita)

jubileá

Helena MARKUSKOVÁ
100. výročie narodenia Jozefa Blaskovicsa

podujatia & správy

Adam MESIARKIN
Medzinárodná konferencia Stredoveká Rus a susedia (IX. – pol. XIII. stor.),
Krakov, 24. – 26. november 2010

Katarína NÁDASKÁ
Jubileum 400. výročia úmrtia Caravaggia.
Výstava „Caravaggio“ v priestoroch Scuderie del Quirinale v Ríme,
20. február – 13. jún 2010

Peter PODOLAN
Archeologický výskum kostola Všetkých svätých v Dechticiach,
6. – 23. júl. 2010

anotácie

Daniel GAHÉR (anot.)
TURCSÁNY, Juraj a kol. Svätý Jur 1209-2009 : Dejiny písané vínom.
Svätý Jur : Mesto Svätý Jur, 2009, 256 s.

Zuzana ORSÁGOVÁ (anot.)
RADY, Martyn; VESZPRÉMY, László (ed.) Anonymi Bele Regis Notarii Gesta Hungarorum
a BAK, János M.; RADY, Martyn (ed.) Magistri Rogerii Epistola in Miserabile Carmen
super Destructione Regni Hungarie per Tartaros Facta
.
Budapest : Central European University Press, 2010, 1. vyd., 268 s.

recenzie

Peter PODOLAN (rec.)
DANIŠ, Miroslav – VALACHOVIČ, Pavol (ed.).
Historické štúdie. Medzi antikou a stredovekom.
Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch
.
Bratislava : Stimul, 2010, 302 s.

miscellanea

Poďakovanie doc. PhDr. Pavlovi Valachovičovi, CSc.

o autoroch

Celé číslo