Štúdie venované Branislavovi Varsikovi HISTORIA NOVA 21

Štúdie venované Branislavovi Varsikovi   HISTORIA NOVA 21

OBSAH: Štúdie venované Branislavovi Varsikovi HISTORIA NOVA 21

Štúdie venované Branislavovi Varsikovi

HISTORIA NOVA
21

ISBN 978-80-8127-390-2

 

•• OBSAH •• 

 

nezabudnutý Branislav Varsik (Peter PODOLAN)

štúdie

Miroslav DANIŠ
Branislav Varsik a jeho podiel na rozvoji všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Peter PODOLAN
Branislav Varsik a jeho rodný kraj

Daniela HRNČIAROVÁ
Branislav Varsik a reformácia na Slovensku

Eva BENKOVÁ
Šľachta a zemianstvo v diele Branislava Varsika. Ohliadnutie sa za dielom Otázky vzniku a vývinu slovenského zemianstva

dokumenty

Peter PODOLAN
Edícia archívnych materiálov Branislava Varsika

o autoroch

••• CELÝ ZVÄZOK •••