Štúdie k jubileu Jána Kollára HISTORIA NOVA 5

OBSAH: Štúdie k jubileu Jána Kollára HISTORIA NOVA 5

Štúdie k jubileu Jána Kollára

HISTORIA NOVA
5

ISBN 978-80-8127-067-3

 

• • SEPARÁTY •• 

obsah

titulné strany

editoriál 5  (Peter PODOLAN)

tiráž

jubileum Jána Kollára 1793 – 1852

Miloslav VOJTECH
Syntéza poézie, vedy a mýtu v diele Jána Kollára

Peter MRÁZ
Textologické premeny Slávy dcery

Peter PODOLAN
Odkaz Jána Kollára slovenskej historiografii

štúdie

Daniel GAHÉR
Grófi zo Svätého Jura a Pezinka za vlády
Mateja Korvína a Vladislava II. Jagelovského

Miloslav SKOVAJSA
Diplomatické vzťahy bratov Karola a Ferdinanda Habsburských
so sultánom Sulejmanom (1537 – 1551) a mierová zmluva z roku 1547

Helena MARKUSKOVÁ
Gemerská stolica pod osmanským panstvom
v 17. storočí – rozsah osmanského zdanenia

Denisa NEŠŤÁKOVÁ
Reflexia poľskej otázky v slovenskej preromantickej a romantickej literatúre

Peter MACHO
Anton Bernolák ako symbol v historickej pamäti, verejnom priestore a v politike
Oslavy 150. výročia prvej kodifikácie spisovnej slovenčiny v Trnave

Pavol MATULA
Školské a cirkevné pomery na Kysuciach odstúpených Poľsku v roku 1938

články

Tomáš KLOKNER
Antické dejiny na Slovensku v období rokov 2004 až 2011

Daniel HAAS KIANIČKA
Korupcia v stredoveku
Korupčné prípady pri kráľovskej komore v Kremnici

Peter PODOLAN
Príspevok k biografii Jána Kollára

dokumenty

Peter PODOLAN
Príspevky Jána Kollára na stránkach Týdenníka Juraja Palkoviča

jubileá

Peter PODOLAN
Životopisný náčrt k 160. výročiu úmrtia Jána Kollára (1793 – 1852)

podujatia & správy

Helena MARKUSKOVÁ
Medzinárodná odborná konferencia Rod Balašovcov v 13. – 19. storočí,
Modrý Kameň 6. – 8. júna 2012

anotácie

Helena MARKUSKOVÁ (anot.)
ILLIK, Péter. Török dúlás a Dunántúlon.Török kártételek
a nyugat-dunántúli hódoltsági peremvidéken a 17. század első felében.
Szigetmonostor : WZ könyvek, 2010, 228 s.

recenzie

Tomáš KLOKNER (rec.)
DUNKLE, Roger. Gladiátoři. Krutá podívaná ve starověkém Římě.
Praha: Vyšehrad, 2011, 360 s.

Štefan KUCÍK (rec.)
VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR (1918 – 1938).
Martin : Matica slovenská, 2011, 284 s.

Peter PODOLAN (rec.)
Ján Kollár. Dielo. Ed. Miloslav Vojtech.
Bratislava : Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009, 608 s.

miscellanea

Peter PODOLAN
Návrat k tézam nateraz poslednej kolektívnej monografie k osobe Jána Kollára

Ľudmila MASLÍKOVÁ
Zoznam bakalárskych prác obhájených na Katedre slovenských dejín
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2011

Eva BENKOVÁ
Zoznam diplomových prác obhájených na Katedre slovenských dejín
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v rokoch 2006 – 2011

o autoroch

Celé číslo