Opus cyclopea HISTORIA NOVA 17

OBSAH: Opus cyclopea HISTORIA NOVA 17

Opus cyclopea

HISTORIA NOVA
17

ISBN 978-80-8127-301-8

 

•• OBSAH •• 

 

Železo přichází z hvězd… (Ludvík SOUČEK)

štúdie

Jakub PALKO
Benediktínsky kláštor sv. Blažeja v Admonte v rokoch 1246 – 1260

Eva BENKOVÁ
Domino suo turcico, domino terrestri christiano – Gemer v čase existencie Fiľakovského sandžaku v 16. storočí

Peter PODOLAN
Počiatky slovanského historizmu Jána Kollára

Peter PODOLAN – Juraj ROHÁČ
Ján Kollár a Frédéric Soret

edície

Peter PODOLAN
Zoznam vedeckých hodností v odbore história udelených v Československu v rokoch 1978 – 1988

recenzie

Adam ČUCHOR (rec.)
PAPÁČ, Richard. Maleficz. Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí. Košice: Dana Kušnírová - HistoricKE, 2019, 159 s.

Blažena KRIŽOVÁ (rec.)
BALÍK, Stanislav et al. Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848 – 1938. Praha: Argo, 2015, 490 s.

Jana Magdaléna MÁJEKOVÁ (rec.)
LOVRA, Éva. Városok az Osztrák–Magyar Monarchiában. Városszövet- és várostipológia 1867 – 1918. Budapest: TERC, 2019, 240 s.

o autoroch

••• CELÝ ZVÄZOK •••