Opus tessellatum HISTORIA NOVA 14

OBSAH: Opus tessellatum HISTORIA NOVA 14

Opus tessellatum

HISTORIA NOVA
14

ISBN 978-80-8127-208-0

 

•• OBSAH •• 

O užitočnosti kníh... (Arkadij STRUGACKIJ – Boris STRUGACKIJ)

štúdie

Jakub PALKO
Uhorsko-české vzťahy v rokoch 1270 – 1272

Martin STANČÍK
Diplomatické kontakty Timúra Lenka s Európou

Lukáš RYBÁR
Presídľovanie Arménov z Perzie na Južný Kaukaz po rusko-perzskej vojne (1826 – 1828) a jeho dôsledky

články

Oxana KOVALOVÁ BÁREKOVÁ [plagiát]
Historicko-právne súvislosti Helsinského procesu

edície

Peter PODOLAN
List Jozefa Miloslava Hurbana Jonášovi Guothovi zo 17. mája 1851

podujatia & správy

Peter VANEK
Správa z výskumného pobytu v archívoch mesta Prahy, 28. august – 9. september 2017

recenzie

Lukáš BUJKO
LIPTÁK, Richard. Znovuzrodenie gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968. Prešov : UNIVERSUM-EU, 2016, 191 s.

o autoroch

••• CELÝ ZVÄZOK •••