Opus caementum HISTORIA NOVA 19

OBSAH: Opus caementum HISTORIA NOVA 19

Opus caementum

HISTORIA NOVA
19

ISBN 978-80-8127-338-4

 

•• OBSAH •• 

 

história nemá konca kraja (Erich Maria REMARQUE)

štúdie

Jakub PALKO
Annales Sancrucenses I – II ako prameň k stredovekým dejinám Uhorska

Adam ČUCHOR
Študenti z Nitrianskej stolice na univerzite vo Viedni počas neskorého stredoveku

Eva BENKOVÁ
„Statuta den newgeseczten Richtern, Burgern und allen Underthanen in der gannczen Herschafft Bybersburg“
Príspevok k poddanskému právu v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí

Peter BENKA
Evanjelické duchovenstvo v hornouhorských slobodných kráľovských mestách. Náčrt problému

Peter VANEK
Základné problémy pri výskume priemyslu medzivojnového Československa na príklade chemického odvetvia

o autoroch

••• CELÝ ZVÄZOK •••